Monitor Polski

M.P.1985.11.94

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 2 maja 1985 r.
w sprawie stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych, smyczków i za ich konserwację.

Na podstawie § 3 pkt 1 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania umów o stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i ich konserwację oraz stawek wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 11, poz. 89) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się tabelę stawek wynagrodzeń za stworzenie oryginalnych instrumentów lutniczych i smyczków oraz prace konserwacyjno-korektorskie, stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Stawki ustalone w tabeli stosuje się do umów zawartych po dniu wejścia w życie zarządzenia.
2. Stawki, o których mowa w ust. 1, mogą być zastosowane do umowy zawartej przed dniem wejścia w życie zarządzenia, jeżeli przyjęcie dzieła nastąpiło po tym dniu.
§  3. Traci moc zarządzenie nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 sierpnia 1977 r. w sprawie ustalenia cen instrumentów i wynagrodzeń za prace lutnicze (Dz. Urz. MKiS Nr 3, poz. 15).
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ ZA STWORZENIE ORYGINALNYCH INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH I SMYCZKÓW ORAZ PRACE KONSERWACYJNO-KOREKTORSKIE

CZĘŚĆ  I

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ ZA TWORZENIE INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH I SMYCZKÓW

Poz.Rodzaj instrumentuGrupa I złGrupa II złGrupa III zł
11234
1Skrzypce 70.000-110.000 40.000- 70.000 15.000- 40.000
2Altówka 80.000-120.000 45.000- 80.000 17.000- 45.000
3Wiolonczela170.000-250.000100.000-170.000 40.000-100.000
4Kontrabas220.000-350.000130.000-220.000 70.000-130.000
5Kwartet z jednolitego materiału400.000-700.000230.000-400.000-
6Gitara klasyczna 20.000- 40.000 12.000- 20.000 8.000- 12.000
7Smyczek współczesny fernambukowy 20.000- 30.000 13.000- 20.000 8.000- 13.000
8Smyczek współczesny niefernambukowy-- 4.000- 13.000

CZĘŚĆ  II

TABELA WYNAGRODZEŃ ZA TWÓRCZOŚĆ W ZAKRESIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH I SMYCZKÓW

Poz.Rodzaj instrumentuGrupa I złGrupa II złGrupa III zł
11234
1Viola da gamba dyszkantowa 90.000-140.000 50.000-90.000-
2Viola da gamba altowa 90.000-140.000 50.000- 90.000-
3Viola da gamba tenorowa160.000-220.000 90.000-160.000-
4Viola da gamba basowa220.000-320.000130.000-220.000-
5Viola d’amore110.000-180.000 70.000-110.000-
6Viola barytonowa250.000-400.000170.000-250.000-
7Fidel, rebec i podobne- 25.000- 70.000-
8Lira da braccio 80.000-150.000--
9Lutnia sopranowa, altowa i podobne100.000-150.000 70.000-100.000-
10Lutnia basowa i odmiany120.000-180.000 90.000-120.000-
11Cytara- 40.000- 80.000-
12Smyczek historyczny fernambukowy- 8.000- 15.000-
13Smyczek historyczny niefernambukowy- 4.000- 13.000-
Uwaga:

1) grupa I obejmuje instrumenty lutnicze i smyczki najwyższej klasy artystycznej, kwalifikujące się do gry wirtuozowskiej, estradowej;

2) grupa II obejmuje instrumenty lutnicze i smyczki, kwalifikujące się pod względem wartości artystycznej do gry w zespołach kameralnych;

3) grupa III obejmuje instrumenty lutnicze i smyczki, kwalifikujące się pod względem wartości artystycznej do gry w orkiestrach symfonicznych.

CZĘŚĆ  III

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ ZA TWÓRCZE PRACE KONSERWACYJNO-KOREKTORSKIE W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW LUTNICZYCH I SMYCZKÓW

Poz.Rodzaj czynnościSkrzypce złAltówka złWiolonczela złKontrabas zł
123456
I. KONSERWACJA KORPUSU REZONANSOWEGO
A. Pełna konserwacja wymagająca otwarcia instrumentu
1Otwarcie i zamknięcie instrumentu 450-1.500 450-1.500 600-2.0001.200-3.000
2Korekta długości boczka200-800200-800 300-1.200 500-2.000
3Konserwacja pęknięcia boczka na pieńku lub klocku 300-1.000 300-1.000 500-1.500 700-2.200
4Konserwacja pękniętego lub złamanego boczka 100-1.500 100-1.500 100-2.000 200-4.000
5Uzupełnienie ubytku boczka 600-1.200 600-1.200 600-1.200 600-1.200
6Prostowanie zdeformowanego boczka 400-1.000 400-1.000 400-2.000 500-4.000
7Wymiana pieńka lub klocka300-700300-700 800-2.0001.200-3.500
8Korekta listewek obszycia100-300100-300350-750400-600
9Klejenie pęknięcia lub złamania płyty rezonansowej 60-1.500 60-1.500 100-2.000 100-3.000
10Wzmocnienie płyty rezonansowej przez pogrubienie 600-6.000 600-6.0001.000-10.0001.000-10.000
11Wzmocnienie krawędzi (dorobienie "wieńca")2.000-6.0002.000-6.0004.000-9.0006.000-12.000
12Wzmocnienie fragmentu krawędzi 100-1.500 100-1.500 150-3.500 150-5.000
13Prostowanie zdeformowanej płyty2.000-6.0002.000-6.0003.000-12.0004.000-15.000
14Wymiana belki 500-1.200 500-1.2001.000-2.5001.500-3.500
15Wymiana belki poprzecznej na płaskiej płycie rezonansowej300-800300-800 400-1.500 800-3.000
16Zabezpieczenie pęknięcia50505050
17Usuwanie szkód po kołatku 300-2.500 300-2.500 300-3.600 300-3.600
B. Średnia konserwacja bez otwierania instrumentu
1Klejenie pęknięcia płyty rezonansowej 60-300 60-300100-360100-580
2Uzupełnienie większego ubytku krawędzi200-750200-750 300-1.000 300-1.000
3Uzupełnienie ubytku żyłki 150-1.200 150-1.200 150-1.200 150-1.200
4Likwidacja miejscowych odklejeń płyty rezonansowej 40-200 40-200 60-360120-800
5Korekta ustawienia boczków 150-1.000 150-1.000 200-1.500 200-1.500
6Montaż boczka na pieńkach lub klockach narożnikowych300-700300-700 300-1.200 500-1.500
7Korekta otworów rezonansowych150-600150-600150-700150-700
C. Mała korekta
1Korekta strunociągu 60-150 60-150 60-200 60-250
2Korekta podstawka100-350100-350180-550250-750
3Dorabianie podstawka200-600200-600 350-1.200 600-1.500
4*Dopasowanie podstawka120-300120-300200-500300-700
5Ustawienie duszy z intonacją 50-150 50-150 80-150100-250
6Czopowanie i dopasowanie otworu w pieńku dolnym150-300150-300350-500350-600
7Uzupełnienie drobnego ubytku 60-300 60-300 60-350 60-350
8Dorobienie elementu montażowego (dusza, prożek, wiązadło itp.) 40-300 40-300 60-400 60-600
II. KONSERWACJA I KOREKTA SZYJKI I GŁÓWKI
1Korekta kołka30-7030-7040-90-
2Czopowanie otworów kołkowych (1 otwór)200-350200-350250-400250-400
3Dorobienie prożka górnego120-250120-250200-300250-350
4Korekta prożka 50-100 50-100 60-120 60-120
5Korekta podstrunnicy120-250120-250250-400300-600
6Odklejenie lub przyklejenie podstrunnicy120-300120-300180-450250-600
7Wykonanie nowej podstrunnicy400-700500-8002.000-4.000 5.000-10.000
8Odłączenie szyjki 450-2.000 450-2.000 700-3.0001.300-3.500
9Wstawienie szyjki 200-1.200 200-1.200 500-2.2001.000-3.600
10Wymiana chwytni z zachowaniem oryginalnej główki1.500-4.0001.500-4.0002.000-6.0003.000-8.000
11Konserwacja złamanej szyjki--1.000-2.0001.500-4.000
12Konserwacja pęknięć stopy szyjki 600-1.500 600-1.5001.000-4.0001.500-5.000
13Korekta wysokości stopy szyjki 700-3.500 700-3.5001.000-5.5002.000-7.000
14Korekta menzury szyjki 700-3.500 700-3.5001.000-5.5002.000-7.000
15Wzmocnienie szyjki (nakładka)150-360150-360250-600250-600
16Likwidacja pęknięcia ścianek komory kołkowej 150-1.000 150-1.000 150-1.000 150-1.000
17Likwidacja pęknięcia lub wypełnienie ubytku ślimaka150-600150-600150-600150-600
18Korekta chwytu150-450150-450150-600150-600
III. PRACE REKONSTRUKCYJNE
1Wymiana boczka - pojedynczy element 600-2.000 600-2.0001.200-4.000 2.500-10.000
2Uzupełnienie brakującej części boczka 400-2.000 400-2.000 600-4.0002.000-4.800
3Rekonstrukcja szyjki3.000-12.0003.000-12.0005.000-20.000 9.000-20.000
4Rekonstrukcja płyty rezonansowej3.000-24.0003.000-24.0005.000-30.000 8.000-30.000
5Uzupełnienie brakującej części płyty rezonansowej 600-12.000 600-12.0001.000-15.000 1.000-15.000
6Rekonstrukcja kołka (do kompletu) 300-1.000 300-1.000 300-1.000-
IV. LAKIEROWANIE
1Oczyszczenie i odświeżenie lakieru 150-1.000 200-1.200 500-1.800 600-2.500
2Drobne retusze lakieru100-400100-400150-500150-500
3Uzupełnienie ubytków lakieru 400-1.000 400-1.200 500-2.000 500-2.000
4Położenie nowego lakieru na całym instrumencie 2.500-10.000 2.500-10.000 7.000-25.000 8.000-25.000
5Usunięcie nieoryginalnej warstwy lakieru1.000-5.0001.500-6.000 4.000-10.000 5.000-15.000
6Zmycie lakieru z całego instrumentu 500-2.000 500-2.0001.500-6.0002.000-9.000
V. SMYCZKI - KONSERWACJA I KOREKTA
1*Założenie naciągu200-400200-400250-500250-500
2Założenie nawoju lub oklejki - zależnie od materiału 80-2.000 80-2.000 80-2.000 80-2.000
3Korekta łuku100-360100-360100-400100-400
4Korekta karafułki 40-400 40-400 40-400 40-400
5Klejenie pęknięcia pręta 160-2.000 160-2.000 160-2.000 160-2.000
6Konserwacja korytka lub czopowanie kanału śruby200-500200-500200-500200-500
7Rekonstrukcja dolnej części pręta z korytkiem 500-1.000 500-1.000 500-1.000 500-1.000
8Konserwacja pękniętej główki160-500160-500160-500160-500
9Rekonstrukcja główki 500-1.500 500-1.500 700-1.500 700-1.500
10Rekonstrukcja kostki200-300200-300230-330250-350
11*Założenie kostki100-250100-250120-270140-290
12Oczyszczenie i odświeżenie lakieru 50-100 50-100 50-100 50-100
13Uzupełnienie lakieru 50-150 50-150 50-150 50-150
14Konserwacja uszkodzonej karafułki 50-500 50-500 50-500 50-500

VI.

 REKONSTRUKCJA I KONSERWACJA INSTRUMENTÓW HISTORYCZNYCH (W TYM GITARY KLASYCZNEJ)

Poz.Rodzaj czynnościWielkość instrumentu
dyszkantowealtowetenorowebasowe
123456
1Uzupełnienie ubytków rozety 50-500 50-500 50-500-
2Rekonstrukcja rozety 800-3.000 800-3.000 800-3.000-
3Uzupełnienie ubytków w rzeźbie 200-3.000 200-3.000 200-3.000 200-3.000
4Rekonstrukcja płaskiej płyty rezonansowej (bez rozety)1.500-7.0001.500-7.0002.000-12.0005.000-15.000
5Dorobienie płaskiego podstawka 100-1.000 100-1.000 100-1.000-
6Przyklejenie podstawka 200-1.000 200-1.000 200-2.000-
7Rekonstrukcja strunociągu 300-1.000 300-1.000 600-1.300 700-1.400
8Rekonstrukcja podstrunnicy z progami 800-2.000 800-2.0001.000-3.000-
9Wymiana progu w podstrunnicy 80-200 80-200 80-200-
10*Wymiana mechanizmów strojeniowych 80-150 80-150100-200100-200
11Zrekonstruowanie brakującego elementu w wielosegmentowym, sklepionym korpusie1.500-2.5001.500-2.5002.000-3.500-
12Sklejenie pęknięcia wielosegmentowego, sklepionego korpusu rezonansowego 500-1.500 500-1.500 500-1.500500-1.500

VII.

 PRACE NIE WYMIENIONE - według umowy zawartej między stronami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uwaga: Pozycje oznaczone "*" nie uwzględniają kosztów materiału.

1 Z dniem 18 czerwca 1988 r. stawki wynagrodzeń podane w niniejszym załączniku podwyższa się o 110% zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 31 maja 1988 r. (M.P.88.17.141).