§ 1. - Stawki wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

Monitor Polski

M.P.1964.10.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  1.
Państwowe przedsiębiorstwa przemysłu terenowego oraz biura konstrukcyjne i laboratoria badawcze określone w § 1 uchwały nr 289 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1961 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego i wykonawstwa inwestycyjnego objętych planowaniem terenowym (Monitor Polski Nr 64, poz. 276) dokonują rozliczeń zaliczkowych i wynikowych z tytułu wpłat z zysku do budżetu za rok 1964 według stawek przewidzianych w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.