Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r. - M.P.2018.1018 - OpenLEX

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2018.1018

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722) ogłasza się stawki na rok 2019, określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1-3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
12130138,95
1314138,95383,99
1415383,99540,96
15540,961224,18
Trzy osie
1217138,95241,69
1719241,69495,77
1921495,77643,73
2123643,73991,52
2325991,521541,49
25991,521541,49
Cztery osie i więcej
1225643,73652,76
2527652,761018,62
27291018,621617,14
29311617,142398,61
311617,142398,61

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
1218037,29
1825259,78469,81
2531547,73898,94
311381,131894,94
Trzy osie i więcej
12401218,531684,91
401684,912492,33

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Jedna oś
1218024,89
1825173,93312,84
25312,84548,86
Dwie osie
1228205,57302,69
2833599,67831,18
3338831,181262,56
381123,661662,33
Trzy osie i więcej
1238661,79921,50
38921,501252,40
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).