§ 5. - Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.61.684

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1997 r.
§  5.
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.