Stawki minimalne podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.

Monitor Polski

M.P.2023.1132

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 października 2023 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 października 2023 r.
w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r.

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70 i 1313) ogłasza się stawki minimalne podatku od środków transportowych na rok 2024, określone w załącznikach nr 1-3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
12130146,51
1314146,51404,88
1415404,88570,39
15570,391290,78
Trzy osie
1217146,51254,84
1719254,84522,74
1921522,74678,75
2123678,751045,46
23251045,461625,35
251045,461625,35
Cztery osie i więcej
1225678,75688,28
2527688,281074,04
27291074,041705,12
29311705,122529,10
311705,122529,10

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Dwie osie
1218039,32
1825273,92495,37
2531577,53947,85
311456,271998,03
Trzy osie i więcej
12401284,821776,57
401776,572627,92

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Z DNIA 12 STYCZNIA 1991 R. O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)Stawka minimalna podatku (w złotych)
nie mniej niżmniej niżoś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważneinne systemy zawieszenia osi jezdnych
1234
Jedna oś
1218026,25
1825183,40329,86
25329,86578,72
Dwie osie
1228216,76319,16
2833632,30876,40
3338876,401331,25
381184,791752,77
Trzy osie i więcej
1238697,80971,63
38971,631320,54
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).