Stawki karty podatkowej, kwota, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2009 r.

Monitor Polski

M.P.2008.88.771

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 listopada 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 14 listopada 2008 r.
w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2009 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.2)) ogłasza się:
1)
wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2)
wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3)
wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 143, poz. 894.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ

Część I. Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
Lp.Zakres działalnościOznaczenie stawekW miejscowości o liczbie mieszkańców(wysokość stawek w złotych)
do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
123456
1usługi ślusarskie0316370406
1546591682
2697803912
38751.0021.114
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0227247282
1436469503
2538591663
3usługi rusznikarskie0158179192
1297350389
4usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności0370406406
1629721721
29441.0531.053
5usługi grawerskie0331370422
1611697789
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0297350389
1559611697
7usługi pobielania kotłów i naczyń0663663663
11.2981.2981.298
8usługi kowalskie0158179192
1316370406
2436469503
3481525570
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0331389422
1611697789
29301.0611.165
31.1651.2861.398
10usługi w zakresie kotlarstwa0297350389
1538591663
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0264297331
1481516559
2611697789
3736841944
48951.0191.128
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0158192212
1331370422
2447491525
3516559611
4570647736
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0192227247
1436481516
2559611697
3682771875
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0212227264
1436469503
2538591663
3629721803
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0212227264
1447491525
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0264297331
1503546591
17usługi zegarmistrzowskie0158192212
1350389436
2458503538
3525583647
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów0469503546
19121.0381.139
21.3101.4401.583
31.6791.9222.165
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą0282316350
1538591663
2721825930
39441.0881.180
41.0881.2051.310
51.2691.3981.532
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0350389436
1629736825
29301.0731.165
31.1141.2191.338
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0227264297
1469503546
2583663754
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0227247282
1447491525
2559611697
3736841944
48951.0191.128
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0458458458
1789789789
21.0531.0531.053
31.1941.1941.194
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon0316370406
1559611697
27899121.019
39831.1031.205
25szklarstwo*0282282282
1546546546
2697697697
3841841841
26witrażownictwo*0212227264
1436481516
2538591663
3546697789
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0282316350
1503546591
2663754858
38419441.073
28kołodziejstwo*0212212212
1422422422
2516516516
29usługi w zakresie pozłotnictwa0179212227
1370422458
2469503546
3516559611
30usługi tapicerskie0192227247
1436481516
2546591682
3629736825
31bednarstwo*0141141141
1297297297
2406406406
32koszykarstwo*0350350406
1803803803
21.1391.1391.139
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*0192192192
1422422422
34gręplarstwo*0106122141
1282316350
2370422458
35kilimiarstwo*0247247247
1503503503
2629629629
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*0122122122
1282282282
37usługi hafciarskie0179192192
1350389389
2469503503
3538583583
4583647647
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach*0707070
1192192192
2264264264
39repasacja pończoch0707070
1192192192
40usługi w zakresie bieliźniarstwa0122141158
1297331370
2406447481
41usługi w zakresie gorseciarstwa0122141158
1297331370
2406447481
42czapnictwo i kapelusznictwo

męskie*

0192192192
1389389389
2491491491
43modniarstwo*0212212212
1422422422
2525525525
44usługi krawieckie0106122141
1227264297
2370422458
3469503546
4503546591
5570647736
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0707070
1158179192
2212227264
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0247282282
1503546546
2663754754
3875983983
47cholewkarstwo*0158158158
1350350350
2469469469
48szewstwo miarowe0179212227
1406447481
2503546591
3570629721
49szewstwo ortopedyczne*0122141158
1316370406
2436469503
3503546591
50szewstwo naprawkowe088106122
1227247282
2316370406
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0179212227
1350389436
2469503546
3525583647
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0264297331
1481525570
2611697789
53usługi w zakresie kuśnierstwa0264297297
1516559559
2697789789
38951.0021.002
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*0122141158
1282316370
2389436469
55rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*0192192192
1389389389
2491491491
56młynarstwo*0106106106
1192192192
2282282282
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*0707070
1888888
2141141141
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*0708888
1179192192
59usługi w zakresie introligatorstwa0192227247
1436469503
2538591663
60usługi w zakresie lutnictwa0158179192
1297350389
2436469503
61usługi w zakresie organmistrzostwa0192227247
1389436469
2491538583
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0158192212
1331370422
2447491525
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0192227247
1389436469
2481525570
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0158192212
1350389436
2469503546
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0192227247
1422458491
66ortopedyka*08888106
1192227247
2297331370
3331370422
67usługi w zakresie lakiernictwa0227227227
1481481481
68usługowe wytwarzanie

szyldów

0192227247
1436469503
2538591663
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0212227264
1436469503
2538591663
3629736825
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych z wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności0282316350
1481516559
2663754858
39301.0531.165
41.0881.1941.310
51.2581.3911.517
71usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności0212227264
1370422458
2491538583
3583663754
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności0282316350
1481516559
73usługi w zakresie

cyklinowania - dla ludności

0212227264
1436469503
74usługi w zakresie zduństwa - dla ludności0212227247
1406447481
2516559611
3663754858
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności0370422458
1663754858
29831.1031.204
31.1651.2981.415
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności0350350350
1447447447
2875875875
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0370370370
1611611611
2895895895
31.1031.1031.103
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0192192192
1406406406
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0316316316
1570570570
247247247
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0227247282
1436481516
2546591682
81usługi w zakresie maglowania088106122
1227247282
2297350389
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0212227264
1422458491
2516559611
3629647736
4663736825
83pranie pierza i puchu0158192212
1350389436
2469503546
84kominiarstwo0141158179
1331370422
2447491525
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0264297331
1516559611
2682771875
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt0106122141
1282316350
2389436469
3469503546
4503546591
5611697789
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0106106122
1227264297
2350389436
3436469503
4447491525
5559611697
88usługi kosmetyczne0106122141
1282316350
2406447481
3481525570
4516559611
5559611697
89manicure, pedicure0708888
1179192192
2212227264
3297350389
4331370422
5447491525
90usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

usługi pozostałe

0481525570
19441.0731.165
21.2341.3631.493
31.3911.5381.714
0192227247
1422458491
2516559611
3583663754
4663771856
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0436469503
18419441.073
92sprzątanie wnętrz0192227247
1389436469
2491538583
93ważenie osób0535353
94usługi w zakresie radiestezji0106106106
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0192227247

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

a) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

b) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 54.934 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.

Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1do 1405,70 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180798 zł + 8,60 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801.142 zł + 10,10 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienioneW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
oddooddooddo
1234567
1.7142.8582.2873.4302.8584.002

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się: usług wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU 45.5), usług w zakresie handlu pojazdami mechanicznymi (PKWiU 50.1), usług w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 50.3), usług w zakresie handlu motocyklami oraz częściami i akcesoriami do nich, konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.4), z wyjątkiem usług w zakresie konserwacji i napraw motocykli (PKWiU 50.40.4), usług w zakresie handlu detalicznego paliwami do pojazdów samochodowych (PKWiU 50.5), usług w zakresie handlu hurtowego i komisowego (PKWiU dział 51), usług hoteli i restauracji (PKWiU dział 55), usług transportowych oraz usług wspomagających na rzecz transportu (PKWiU działy 60-63), usług pocztowych i telekomunikacyjnych (PKWiU dział 64), z wyjątkiem usług kurierskich pozostałych (PKWiU 64.12.12), usług pośrednictwa finansowego (PKWiU sekcja J), usług związanych z nieruchomościami, wynajmem, nauką i prowadzeniem działalności gospodarczej (PKWiU sekcja K), usług w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (PKWiU sekcja L), usług w zakresie edukacji (PKWiU sekcja M), usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU sekcja N), usług komunalnych pozostałych, społecznych i indywidualnych (PKWiU sekcja O), z wyjątkiem usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo (PKWiU 92.13), usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne (PKWiU sekcja Q).

Część II. Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami

Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5.000ponad 5.000 do

50.000

powyżej 50.000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0316481436591481754
1436591481754591966
24817635919667541.103
35919667541.1031.0171.374
2kwiatami0436591481754591966
14817545919667541.103
25919667541.1031.0171.374

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 22.12, 22.13), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU 22.22.13-00.20 ex), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU 25.22.11 ex, 25.22.12 ex), zapałek (PKWiU 36.63.63-00), zapalniczek (PKWiU 36.63.61-10, 36.63.62-30) i papieru toaletowego (PKWiU 21.22.11-10).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU 36.63.76-50, 36.63.76-90), nasion roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.23-00.10), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU 01.12.21-00.33), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU 01.12.22-00.2, 01.12.22-00.30), świec i zniczy (PKWiU 36.63.75-00.1, 36.63.75-00.30), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

5. Wyróżnik "ex", o którym mowa w ust. 3, oznacza, że zakres dopuszczonych do sprzedaży wyrobów jest węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Część III. Usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi

Lp.Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznejW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w złotych)

do 5.000ponad 5.000 do 50.000powyżej 50.000
oddooddooddo
123456789
1artykułów nieżywnościowych04369664811.1035911.801
14811.1035911.8017542.669
25831.3748052.4211.0173.542

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część IV. Gastronomia

Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 % alkoholuOznaczenie stawekWysokość stawki

w zł

1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0422-559
1559-736
2663-841
3771-944
41.038-1.220
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0350-491
1491-682
2583-771
3697-875
4941-1.152

Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część V. Usługi transportowe

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25.000ponad 25.000 do 100.000ponad 100.000 do 500.000powyżej 500.000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób180188204221
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków272297323360
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej110110110110
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym123123123123
z czego:
usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich53-8853-8853-8853-88

Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, nie więcej jednak niż o 50 %, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

Część VI. Usługi rozrywkowe

Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki

bujane (ruchome figury) oraz szafy grające

do 237,10 zł od każdego urządzenia
powyżej 2 do 474,20 zł + 87,30 zł od każdego urządzenia ponad 2
powyżej 4 do 6248,80 zł + 107,20 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 do 8463,20 zł + 114,40 zł od każdego urządzenia ponad 6
powyżej 8 do 10692,00 zł + 131,50 zł od każdego urządzenia ponad 8
powyżej 10955,00 zł + 150,00 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:
do 161*7,20 zł od każdego miejsca
powyżej 161*115,20 zł + 7,20 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym (elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:
do 241*23,00 zł od każdego miejsca
powyżej 241*552,00 zł + 18,60 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowe (pawilony, tory, miasteczka samochodowe) do 685,80 zł od każdego samochodu
powyżej 6 do 12514,80 zł + 134,20 zł od każdego samochodu ponad 6
- o liczbie samochodówpowyżej 12 do 241.320,00 zł + 171,40 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 243.376,80 zł + 214,30 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1267,20 zł
2543,00 zł
powyżej 2543,00 zł + 543,00 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:
a) rzuty różne, tasiemkarnie, tarcze obrotowe170,10 zł
2175,70 zł
3411,50 zł
powyżej 3411,50 zł + 283,10 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 418,60 zł od każdego urządzenia
powyżej 4 do 674,40 zł + 21,50 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6117,40 zł + 42,90 zł od każdego
urządzenia ponad 6
7Huśtawki173,10 zł
(wahadłowe i kołowe) 2374,40 zł
powyżej 2374,40 zł + 374,40 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*11,50 zł
9Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie "Gigant"1*67,20 zł
b) zjeżdżalnie1*44,20 zł
przewoźne
10Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt1*1.346,20 zł
b) ściana emocji1*1.096,10 zł
c) ściana lalkowa1*374,40 zł
d) głowa medium, pokazy gadów1*217,00 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*92,90 zł
f) gabinet luster1*48,70 zł
g) hipodrom - kuce1*30,10 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50 %.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30 %, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

Część VII. Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach

Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców

(wysokość stawek w zł)

do 25.000powyżej 25.000
1234
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:
1do 10 na dobę320338
2do 20 na dobę441465
3do 30 na dobę506-
Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:
4do 50 posiłków na dobę386420
5do 100 posiłków na dobę506558

Część VIII. Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego

Lp.Rodzaj

wykonywanego zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
1234
1Lekarz i lekarzdo 4812,80 zł za każdą godzinę
stomatologpowyżej 48 do 96614,40 zł + 17,00 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 961.430,40 zł
2Felczer3,80 za każdą godzinę
3Technikdo 2411,30 zł za każdą godzinę
dentystycznypowyżej 24 do 96271,20 zł + 14,60 zł za każdą godzinę ponad 24
powyżej 961.322,40 zł
4Pielęgniarka, położna1,40 zł za każdą godzinę

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

Część IX. Wolne zawody - świadczenie usług weterynaryjnych

Zakres wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:
a)do 487,20 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96345,60 zł + 8,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96758,40 zł
b)-371,60 zł

Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

Część X. Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,40 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9667,20 zł + 2,80 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96201,60 zł

Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

Część XI. Usługi edukacyjne w zakresie udzielania lekcji na godziny

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 484,20 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96201,60 zł + 8,60 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96614,40 zł

Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

Część XII. Usługi osób fizycznych, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 5.000ponad 5.000 do 20.000powyżej 20.000
12345
1Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich31-4343-5555-65
2Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły31-4343-5555-65
3Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego77-9988-11199-123
4Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 1255-12399-215192-386
5Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej31-4343-5543-65

Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek

w złotych

powyżejdo
1.000363
1.0002.000413
2.0003.000445
3.0004.000487
4.0005.000529
5.0006.000579
6.0007.000629
7.0008.000680
8.0009.000733
9.00010.000795
10.00012.000865
12.00014.000939
14.00016.0001.021
16.00018.0001.106
18.00020.0001.197
20.0001.296
Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców

do 5.000

w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5.000 do 50.000powyżej 50.000
wysokość stawek w złotych
1.000113229330
1.0003.000330346346
3.0005.000346366382
5.0008.000353382391
8.00010.000366400411
10.000382411422
Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności.