Monitor Polski

M.P.2018.1172

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157, z późn. zm. 2 ) ogłasza się:
1) wysokość kwoty, o której mowa w objaśnieniach do załącznika nr 3 część I pkt 4 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz stawek karty podatkowej w załączniku nr 1 do obwieszczenia;
2) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów w załączniku nr 2 do obwieszczenia;
3) wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy w załączniku nr 3 do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE

CZĘŚĆ  I.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORAZ WYTWÓRCZO-USŁUGOWA

Lp.Zakres działalnościOznaczenie

stawek

W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
123456
1usługi ślusarskie0377442485
1656709818
28389641096
3105112051338
2usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych0268292336
1523562604
2643709796
3usługi rusznikarskie0187211227
1354419465
4usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności0442485485
1755865865
2113412661266
5usługi grawerskie0394442503
1733838947
6usługi w zakresie wyrobu pieczątek0354419465
1670733838
7usługi pobielania kotłów i naczyń0796796796
1156115611561
8usługi kowalskie0187211227
1377442485
2523562604
3576630683
9usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej0394465503
1733838947
2111812761400
3140015461682
10usługi w zakresie kotlarstwa0354419465
1643709796
11usługi w zakresie mechaniki maszyn0314354394
1576618670
2733838947
388310091134
4107512251355
12usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych0187227252
1394442503
2534587630
3618670733
4683775883
13usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego0227268292
1523576618
2670733838
38189241051
14usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej0252268314
1523562604
2643709796
3755865964
15usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych0252268314
1534587630
16usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag0314354394
1604656709
17usługi zegarmistrzowskie0187227252
1419465523
2550604643
3630698775
18usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów0562604656
1109612461369
2157517321903
3202023132606
19usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą0336377419
1643709796
28659901118
3113413091419
4130914491575
5152516821842
20usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej0419465523
1755883990
2111812891400
3133814641609
21naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych0268314354
1562604656
2698796905
22usługi w zakresie tele- i radiomechaniki0268292336
1534587630
2670733838
388310091134
4107512251355
23usługi w zakresie bieżnikowania opon0550550550
1947947947
2126612661266
3143414341434
24usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon0377442485
1670733838
294710961225
3118113261449
25szklarstwo*0336336336
1656656656
2838838838
3100910091009
26witrażownictwo*0252268314
1523576618
2643709796
3656838947
27usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien0336377419
1604656709
27969051030
3100911341289
28kołodziejstwo*0252252252
1503503503
2618618618
29usługi w zakresie pozłotnictwa0211252268
1442503550
2562604656
3618670733
30usługi tapicerskie0227268292
1523576618
2656709818
3755883990
31bednarstwo*0166166166
1354354354
2485485485
32koszykarstwo*0419419485
1964964964
2136913691369
33wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*0227227227
1503503503
34gręplarstwo*0124144166
1336377419
2442503550
35kilimiarstwo*0292292292
1604604604
2755755755
36koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*0144144144
1336336336
37usługi hafciarskie0211227227
1419465465
2562604604
3643698698
4698775775
38dziewiarstwo na drutach i szydełkach*0818181
1227227227
2314314314
39repasacja pończoch0818181
1227227227
40usługi w zakresie bieliźniarstwa0144166187
1354394442
2485534576
41usługi w zakresie gorseciarstwa0144166187
1354394442
2485534576
42czapnictwo i kapelusznictwo męskie*0227227227
1465465465
2587587587
43modniarstwo*0252252252
1503503503
2630630630
44usługi krawieckie0124144166
1268314354
2442503550
3562604656
4604656709
5683775883
45cerowanie i naprawa odzieży, obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie0818181
1187211227
2252268314
46usługi w zakresie kożuszkarstwa0292336336
1604656656
2796905905
3105111811181
47cholewkarstwo*0187187187
1419419419
2562562562
48szewstwo miarowe0211252268
1485534576
2604656709
3683755865
49szewstwo ortopedyczne*0144166187
1377442485
2523562604
3604656709
50szewstwo naprawkowe0101124144
1268292336
2377442485
51odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0211252268
1419465523
2562604656
3630698775
52usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0314354394
1576630683
2733838947
53usługi w zakresie kuśnierstwa0314354354
1618670670
2838947947
3107512051205
54rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*0144166187
1336377442
2465523562
55rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*0227227227
1465465465
2587587587
56młynarstwo*0124124124
1227227227
2336336336
57przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*0818181
1101101101
2166166166
58wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*081101101
1211227227
59usługi w zakresie introligatorstwa0227268292
1523562604
2643709796
60usługi w zakresie lutnictwa0187211227
1354419465
2523562604
61usługi w zakresie organmistrzostwa0227268292
1465523562
2587643698
62usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych0187227252
1394442503
2534587630
63usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych0227268292
1465523562
2576630683
64usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych0187227252
1419465523
2562604656
65usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych0227268292
1503550587
66ortopedyka*0101101124
1227268292
2354394442
3394442503
67usługi w zakresie lakiernictwa0268268268
1576576576
68usługowe wytwarzanie szyldów0227268292
1523562604
2643709796
69konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych0252268314
1523562604
2643709796
3755883990
70usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności0336377419
1576618670
27969051030
3111812661400
4130914341575
5151316711826
71usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności0252268314
1442503550
2587643698
3698796905
72usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności0336377419
1576618670
73usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności0252268314
1523562604
74usługi w zakresie zduństwa - dla ludności0252268292
1485534576
2618670733
37969051030
75usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności0442503550
17969051030
2118113261448
3140015611703
76studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności0419419419
1534534534
2105110511051
77obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej0442442442
1733733733
2107510751075
3132613261326
78usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt0227227227
1485485485
79usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

0377377377
1683683683
292292292
80usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek0268292336
1523576618
2656709818
81usługi w zakresie maglowania0101124144
1268292336
2354419465
82usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich0252268314
1503550587
2618670733
3755775883
4796883990
83pranie pierza i puchu0187227252
1419465523
2562604656
84kominiarstwo0166187211
1394442503
2534587630
85usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania0314354394
1618670733
28189241051
86usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt0124144166
1336377419
2465523562
3562604656
4604656709
5733838947
87usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców0124124144
1268314354
2419465523
3523562604
4534587630
5670733838
88usługi kosmetyczne0124144166
1336377419
2485534576
3576630683
4618670733
5670733838
89manicure, pedicure081101101
1211227227
2252268314
3354419465
4394442503
5534587630
90usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów)

usługi pozostałe

0576630683
1113412891400
2148316401796
3167118482061
0227268292
1503550587
2618670733
3698796905
47969241027
91wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii0523562604
1100911341289
92sprzątanie wnętrz0227268292
1465523562
2587643698
93ważenie osób0616161
94usługi w zakresie radiestezji0124124124
95usługi świadczone w gospodarstwach domowych0227268292
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników,

- "5" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 5 pracowników.

2. Za pracowników nie uważa się osób wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zwanej dalej "ustawą".

3. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w tej części tabeli dopuszczalne jest - poza usługami, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy - wytwarzanie:

1) przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego,

2) przedmiotów (wyrobów) na indywidualne zamówienie z materiałów własnych wykonawcy, w tym także połączone z czynnościami ich instalowania, uwzględniające indywidualne cechy przedmiotów (wyrobów) lub życzenia zamawiającego

- jeżeli przedmioty (wyroby) te nie są przeznaczone przez zamawiającego do dalszej odprzedaży lub nie służą zamawiającemu do celów wytwórczych lub usługowych jako surowce, materiały, półfabrykaty, elementy, części.

4. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 70-76 dopuszczalne jest - poza świadczeniami dla ludności - wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym kwoty 66 231 zł przychodu rocznie.

5. Za świadczenia dla ludności uważa się opłacane ze środków pieniężnych ludności świadczenia określone w ust. 3 oraz usługi, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy. Przez pojęcie "ludność" rozumie się osoby fizyczne i gospodarstwa domowe oraz inne podmioty, tj. indywidualne gospodarstwa rolne i ogrodnicze, zakłady wytwórcze, budowlane, handlowe i usługowe, prowadzone przez osoby fizyczne i spółki niemające osobowości prawnej, oraz zakłady prowadzone przez agentów. Pojęcie "ludność" obejmuje również organizacje wyznaniowe i zakonne, placówki państw obcych (wyłącznie w rozumieniu służb dyplomatycznych i konsularnych) oraz rady szkół i placówek, rady rodziców i inaczej nazwane reprezentacje rodziców.

6. Pojęcie świadczeń dla ludności nie obejmuje czynności związanych z wytwarzaniem wyrobów (w tym półfabrykatów, elementów, części, obróbki elementów) przeznaczonych do celów produkcyjnych lub do dalszej odprzedaży oraz wykonywania robót budowlano-montażowych w ramach tzw. podwykonawstwa, jeżeli inwestorem są inne osoby i jednostki niż wymienione w ust. 5.

7. Zakres działalności oznaczonej w rubryce 2 tabeli symbolem "*" obejmuje działalność usługową i wytwórczo-usługową.

8. Przy prowadzeniu działalności wymienionej w lp. 79 w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim stawki określone w rubrykach 4-6 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 4 pracowników.

Usługi parkingowe

Objaśnienie: Stawki dotyczą działalności bez względu na stan zatrudnienia.
Lp.Parkingi o liczbie stanowiskStawka
123
1do 1407,00 zł od każdego stanowiska
2powyżej 140 do 180980 zł + 10,40 zł od każdego stanowiska powyżej 140
3powyżej 1801396 zł + 12,30 zł od każdego stanowiska powyżej 180

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione

Usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienioneW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
1234567
206134422755413134424821
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudniania pracowników (działalność prowadzona samodzielnie). Przez pracownika rozumie się w szczególności osoby zatrudnione jedynie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów.

2. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 ustawy, w zakresie dotyczącym możliwości zwiększania stanu zatrudnienia lub niewliczania do stanu zatrudnienia pracowników.

3. Przez pojęcie usługi inne, gdzie indziej w załączniku niewymienione, rozumie się usługi w pojęciu PKWiU. W przypadku wymienienia usług w innym miejscu załącznika nr 3 do ustawy stosuje się zawsze stawki tam określone.

4. W razie wyłączenia danych usług z opodatkowania w formie karty podatkowej, zgodnie z ust. 5, nie stosuje się do tych usług przepisów rozdziału 3 ustawy, chyba że dany rodzaj usług został wymieniony w innej części załącznika nr 3 do ustawy.

5. Do usług innych, gdzie indziej w załączniku niewymienionych, nie zalicza się usług:

1) doradztwa w zakresie zarządzania lasem (PKWiU ex 02.40.10),

2) objętych grupowaniem "Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane" (PKWiU ex 10.39), związanych wyłącznie z łatwo psującymi się gotowymi potrawami z warzyw i owoców, takimi jak: sałatki, pakowane mieszanki sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy),

3) mieszania alkoholi destylowanych (PKWiU ex 11.01),

4) związanych z zakupem win luzem i ich mieszaniem, oczyszczaniem i butelkowaniem (PKWiU ex 11.02),

5) naprawy i konserwacji maszyn biurowych, księgujących oraz fotokopiarek (PKWiU ex 33.12.16.0),

6) objętych grupowaniem "Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych" (PKWiU dział 37),

7) związanych:

a) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1),

b) ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2),

c) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6),

d) ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1),

e) z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0),

f) z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0),

g) z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.21.2),

h) z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0),

i) z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU ex 38.22.2), z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),

8) związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami (PKWiU dział 39),

9) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzedaży (PKWiU ex 41.00),

10) realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU ex dział 42),

11) wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (PKWiU ex 43.99),

12) w zakresie:

a) sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.1),

b) handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych (PKWiU 45.3),

c) sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli, ich naprawy i konserwacji oraz sprzedaży hurtowej i detalicznej części i akcesoriów do nich (PKWiU ex 45.40), z wyjątkiem usług objętych grupowaniem "Usługi konserwacji i naprawy motocykli, włączając motorowery" (PKWiU 45.40.50.0),

13) objętych grupowaniem "Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu hurtowego pojazdami samochodowymi" (PKWiU dział 46),

14) w zakresie sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów samochodowych (PKWiU 47.00.81.0),

15) objętych grupowaniem:

a) "Transport lądowy i rurociągowy" (PKWiU dział 49),

b) "Transport wodny" (PKWiU dział 50),

c) "Transport lotniczy" (PKWiU dział 51),

d) "Magazynowanie i usługi wspomagające transport" (PKWiU dział 52),

16) pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego) (PKWiU 53.10), pozostałych pocztowych i kurierskich (PKWiU ex 53.20), z wyłączeniem usług dostarczania zakupów żywności do domu (PKWiU 53.20.12.0) oraz pozostałych usług pocztowych i kurierskich w zakresie dostarczania przesyłek, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 53.20.19.0),

17) związanych z zakwaterowaniem i usług gastronomicznych (PKWiU sekcja I),

18) związanych z:

a) wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji on-line, licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, periodyków i innych publikacji (PKWiU ex 58.1),

b) wydawaniem oprogramowania (PKWiU 58.2), objętych grupowaniem "Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego" (PKWiU ex 58.29.29.0), dotyczących wyłącznie taśm magnetycznych z zapisem dźwiękowym i zapisem obrazu,

19) objętych grupowaniem:

a) "Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi" (PKWiU ex 59.1), z wyłączeniem usług związanych z projekcją filmów (PKWiU 59.14.10.0),

b) "Usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo; oryginały nagrań dźwiękowych" (PKWiU 59.20.1),

c) "Usługi związane z produkcją programów radiofonicznych; oryginały nagranych programów radiowych" (PKWiU 59.20.2),

20) związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60),

21) telekomunikacyjnych (PKWiU dział 61),

22) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, z wyłączeniem instalowania komputerów osobistych i sprzętu peryferyjnego (PKWiU ex dział 62),

23) w zakresie informacji (PKWiU dział 63),

24) finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU ex sekcja K), z wyłączeniem usług holdingów finansowych sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 64.20.10.0,

25) związanych z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU dział 68),

26) objętych grupowaniem "Usługi profesjonalne, naukowe i techniczne" (PKWiU ex sekcja M), z wyłączeniem usług zarządzania rynkiem rybnym,

27) wynajmu i dzierżawy (PKWiU dział 77),

28) wyszukiwania osób do pracy stałej, z wyłączeniem wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze - dotyczy wyłącznie usług biur i agencji castingowych (organizowanie obsady aktorskiej do filmów, programów telewizyjnych, sztuk teatralnych) (PKWiU ex 78.10.12.0),

29) świadczonych:

a) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji biletów (PKWiU 79.11.1),

b) przez agentów i pośredników turystycznych w zakresie rezerwacji zakwaterowania, rejsów wycieczkowych i wycieczek zorganizowanych (PKWiU 79.11.2),

c) przez organizatorów turystyki (PKWiU 79.12.1),

d) w zakresie informacji turystycznej (PKWiU ex 79.90.1),

e) przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKWiU 79.90.20.0),

f) w zakresie rezerwacji nieruchomości będących we współwłasności (PKWiU 79.90.31.0),

g) w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal wystawienniczych (PKWiU 79.90.32.0),

h) w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałych usług w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 79.90.39.0),

30) detektywistycznych i ochroniarskich, z wyłączeniem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem (PKWiU ex dział 80),

31) pomocniczych związanych z utrzymaniem porządku (PKWiU 81.10.10.0), sprzątania obiektów (PKWiU 81.2),

32) związanych z administracyjną obsługą biura i pozostałych usług wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej (PKWiU dział 82),

33) objętych grupowaniem:

a) "Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych" (PKWiU dział 84),

b) "Usługi w zakresie edukacji" (PKWiU dział 85),

c) "Usługi w zakresie opieki zdrowotnej" (PKWiU dział 86),

d) "Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem" (PKWiU dział 87),

34) pomocy społecznej bez zakwaterowania - w tym usług udzielania pomocy międzynarodowej ofiarom katastrof, uchodźcom i imigrantom, włącznie z udzielaniem schronienia (PKWiU dział 88),

35) kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych (PKWiU dział 90-93),

36) świadczonych przez organizacje członkowskie, z wyłączeniem usług promujących komercyjne myślistwo i łowiectwo (PKWiU ex dział 94),

37) naprawy i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKWiU 95.11.10.0),

38) objętych grupowaniem:

a) "Pozostałe usługi indywidualne" (PKWiU dział 96),

b) "Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne" (PKWiU 99.00.10.0).

CZĘŚĆ  II.

USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI, WYROBAMI TYTONIOWYMI ORAZ KWIATAMI

Lp.Usługi w zakresie handlu detalicznegoW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych)
do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1żywnością, w tym owocami i warzywami, napojami i wyrobami tytoniowymi0377576523709576905
15237095769057091160
257691470911609051326
37091160905132612221653
2kwiatami05237095769057091160
157691470911609051326
27091160905132612221653
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

3. W ramach detalicznej sprzedaży artykułów żywnościowych podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży wydawnictw prasowych (PKWiU 58.13.10.0, 58.14.11.0, 58.14.12.0, 58.14.19.0), biletów komunikacji miejskiej (PKWiU ex 58.19.19.0), opakowań z tworzyw sztucznych (toreb i torebek) (PKWiU ex 22.22.11.0, ex 22.22.12.0), zapałek (PKWiU 20.51.20.0), zapalniczek (PKWiU ex 32.99.41.0, ex 32.99.42.0) i papieru toaletowego (PKWiU ex 17.22.11.0).

4. W ramach detalicznej sprzedaży kwiatów podatnicy mogą również dokonywać detalicznej sprzedaży ziemi i odżywek do kwiatów (bez względu na symbol PKWiU), doniczek (bez względu na symbol PKWiU), kwiatów i wieńców sztucznych (PKWiU ex 32.99.55.0), nasion kwiatów (PKWiU 01.19.22.0), sadzonek roślin kwiatowych (PKWiU ex 01.30.10.0), zieleni ciętej spod szkła (PKWiU ex 01.19.21.0, ex 02.30.30.0), świec i zniczy (PKWiU ex 32.99.54), kart okolicznościowych (bez względu na symbol PKWiU) oraz maskotek (bez względu na symbol PKWiU).

CZĘŚĆ  III.

USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO ARTYKUŁAMI NIEŻYWNOŚCIOWYMI

Lp.Działalność handlowa w zakresie sprzedaży detalicznejW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w

złotych)

do 5 000powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
oddooddooddo
123456789
1artykułów

nieżywnościowych

0523116057613267092168
1576132670921689053213
26981653966291312224266
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  IV.

GASTRONOMIA

Lp.Prowadzenie działalności gastronomicznej bez sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholuOznaczenie

stawek

Wysokość stawki w zł
1234
1w zakresie sprzedaży lodów z automatów0503-670
1670-883
2796-1009
3924-1134
41246-1466
2w zakresie pozostałej działalności gastronomicznej0419-587
1587-818
2698-924
3838-1051
41129-1385
Objaśnienia:

1. Stawki oznaczone w rubryce 3:

- "0" dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników,

- "1" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 1 pracownika,

- "2" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 2 pracowników,

- "3" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 3 pracowników,

- "4" dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu 4 pracowników.

2. Za pracownika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  V.

USŁUGI TRANSPORTOWE

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000 do 100 000powyżej 100 000 do 500 000powyżej 500 000
123456
1Usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób212223244261
2Usługi taksówkowe w zakresie przewozu ładunków325354386430
3Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej i zwierzęcej siły pociągowej128128128128
4Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego i towarowego, z wyjątkiem przewozu jednostkami o napędzie mechanicznym145145145145
z czego:

usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

61-10161-10161-10161-101
Objaśnienia:

1. Stawki określone w lp. 1 i 2 mogą być podwyższone, jednak nie więcej niż o 50%, w razie wykonywania działalności ze zmiennikiem.

2. Za zmiennika uważa się również pełnoletniego członka rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności z użyciem samochodu ciężarowego o ładowności do 2 t.

4. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności prowadzonej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 1 pracownika lub 1 pełnoletniego członka rodziny, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  VI.

USŁUGI ROZRYWKOWE

Lp.Rodzaj świadczonych usługLiczba urządzeń (samochodów)Stawka
1234
1Automaty zręcznościowe, na których nie są prowadzone gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe (bilardy elektromechaniczne, gry telewizyjne, gry elektroniczne), zabawki bujane (ruchome figury) oraz szafy grającedo 244,70 zł od każdego urządzenia
powyżej 2 do 489,40 zł + 105,40 zł od każdego urządzenia ponad 2
powyżej 4 do 6300,20 zł + 129,30 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6 do 8558,80 zł + 138,00 zł od każdego urządzenia ponad 6
powyżej 8 do 10834,80 zł + 158,60 zł od każdego urządzenia ponad 8
powyżej 101152,00 zł + 180,80 zł od każdego urządzenia ponad 10
2Karuzele o obrocie prostym (poziome z wiszącymi lub stojącymi sylwetkami dla dzieci, poziome gondolowe lub krzesełkowe, pionowe gondolowe) i o obrocie złożonym

(elektrohydrauliczne gondolowe) dla dzieci - o liczbie miejsc:

do 161*8,70 zł od każdego miejsca
powyżej 161*139,20 zł + 8,70 zł od każdego miejsca ponad 16
3Karuzele o obrocie złożonym

(elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne gondolowe) - o liczbie miejsc:

do 241*27,80 zł od każdego miejsca
powyżej 241*667,20 zł + 22,40 zł od każdego miejsca ponad 24
4Imprezy samochodowedo 6103,40 zł od każdego samochodu
(pawilony, tory, miasteczkapowyżej 6 do 12620,40 zł + 161,80 zł od każdego samochodu ponad 6
samochodowe)

- o liczbie samochodów

powyżej 12 do 241591,20 zł + 206,70 zł od każdego samochodu ponad 12
powyżej 244071,60 zł + 258,50 zł od każdego samochodu ponad 24
5Strzelnice1322,20 zł
2654,70 zł
powyżej 2654,70 zł + 654,70 zł od każdej strzelnicy ponad 2
6Imprezy zręcznościowe inne:

a) rzuty różne,

tasiemkarnie, tarcze obrotowe

184,60 zł
2211,80 zł
3496,20 zł
powyżej 3496,20 zł + 341,40 zł od każdego urządzenia ponad 3
b) siłomierze, bajazzo, bilardy ręcznedo 422,40 zł od każdego urządzenia
powyżej 4 do 689,60 zł + 26,10 zł od każdego urządzenia ponad 4
powyżej 6141,80 zł + 51,70 zł od każdego urządzenia ponad 6
7Huśtawki

(wahadłowe i kołowe)

188,20 zł
2451,50 zł
powyżej 2451,50 zł + 451,50 zł od każdego urządzenia ponad 2
8Kolejki torowe1*13,80 zł
9Zjeżdżalnie:
a) zjeżdżalnie "Gigant"1*81,20 zł
b) zjeżdżalnie przewoźne1*53,30 zł
10Imprezy pozostałe:
a) pałac strachów, labirynt1*1623,10 zł
b) ściana emocji1*1321,60 zł
c) ściana lalkowa1*451,50 zł
d) głowa medium, pokazy gadów1*261,70 zł
e) gabinet złudzeń, pokazy iluzjonistyczne1*112,10 zł
f) gabinet luster1*58,90 zł
g) hipodrom - kuce1*36,30 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, z wyjątkiem małżonka.

2. Znak "*" oznacza, że w razie prowadzenia więcej niż jednego urządzenia, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego urządzenia oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 50%.

3. W razie świadczenia dwu lub więcej rodzajów usług, stawkę karty podatkowej określa się dla każdego rodzaju usług oddzielnie, a następnie sumę tych stawek podwyższa się o 30%, niezależnie od podwyżki określonej w ust. 2.

CZĘŚĆ  VII.

SPRZEDAŻ POSIŁKÓW DOMOWYCH W MIESZKANIACH

Lp.Rodzaj wykonywanej czynnościW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do 25 000powyżej 25 000
1234
Sprzedaż śniadań, obiadów i kolacji w liczbie posiłków każdego rodzaju, licząc w skali średniej tygodniowej:
1do 10 na dobę383401
2do 20 na dobę528558
3do 30 na dobę607-
Sprzedaż jednodaniowych posiłków i napojów bezalkoholowych na podstawie umowy zawartej z jednostką właściwą do prowadzenia działalności gastronomicznej lub turystycznej w liczbie:
4do 50 posiłków na dobę461501
5do 100 posiłków na dobę607669

CZĘŚĆ  VIII.

WOLNE ZAWODY - ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO

Lp.Rodzaj

wykonywanego

zawodu

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
1234
1Lekarz i lekarz stomatologdo 48

powyżej 48 do 96

15,40 zł za każdą godzinę

739,20 zł + 20,50 zł za każdą godzinę

ponad 48

powyżej 961723,20 zł
2Felczer4,60 zł za każdą godzinę
3Technik

dentystyczny

do 24

powyżej 24 do 96

13,50 zł za każdą godzinę

324,00 zł + 17,60 zł za każdą godzinę

ponad 24

powyżej 961591,20 zł
4Pielęgniarka,

położna

1,60 zł za każdą godzinę
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Stawka nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

CZĘŚĆ  IX.

WOLNE ZAWODY - ŚWIADCZENIE USŁUG WETERYNARYJNYCH

Zakres wykonywanego zawoduLiczba godzin przeznaczonych na wykonywanie zawodu miesięcznieStawka
123
Lekarz weterynarii:
a)do 488,70 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96417,60 zł + 10,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96916,80 zł
b)-448,10 zł
Objaśnienia:

1. Stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej.

2. Za pomoc fachową lub przyuczoną nie uważa się lekarza weterynarii.

3. Stawki nie dotyczą działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.

4. Stawka określona w lit. b dotyczy wyłącznie podatników, którzy wykonują usługi weterynaryjne i są równocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w służbie weterynaryjnej organów administracji publicznej.

CZĘŚĆ  X.

OPIEKA DOMOWA NAD DZIEĆMI I OSOBAMI CHORYMI

Liczba godzin przeznaczonych na wykonywanie usług miesięcznieStawka
12
do 481,60 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 9676,80 zł + 3,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96240,00 zł
Objaśnienie:

Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, z wyjątkiem małżonka.

CZĘŚĆ  XI.

USŁUGI EDUKACYJNE W ZAKRESIE UDZIELANIA LEKCJI NA GODZINY

Liczba godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji miesięcznieStawka
12
do 485,00 zł za każdą godzinę
powyżej 48 do 96240,00 zł + 10,40 zł za każdą godzinę ponad 48
powyżej 96739,20 zł
Objaśnienia:

1. Stawki dotyczą działalności prowadzonej bez zatrudnienia pracowników, nie wyłączając małżonka.

2. Za udzielanie lekcji na godziny uważa się pomoc w nauce, polegającą głównie na odrabianiu (przygotowaniu) z uczniem zadanych lekcji.

CZĘŚĆ  XII.

USŁUGI OSÓB FIZYCZNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 23 UST. 1A USTAWY

Lp.Rodzaj usługiW miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w zł)
do

5 000

powyżej 5 000 do 20 000powyżej 20 000
1Usługi o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, świadczone na rzecz kół łowieckich34-4747-6363-74
2Usługi polegające na przewozie mleka do punktów skupu, zrywce i wywózce drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozie uczniów do szkoły34-4747-6363-74
3Sprzedaż piasku, żwiru, kamieni, glinki, torfu i innych minerałów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego88-116101-129116-145
4Usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych (w tym wydawanie posiłków), jeżeli łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 1263-145116-255227-461
5Usługi w zakresie wytwórczości ludowej i artystycznej34-4747-6347-74
Objaśnienia:

1. Usługi wymienione w lp. 1-3 mogą być wykonywane jedynie przez rolników równocześnie prowadzących gospodarstwo rolne. Stawki określone w lp. 2 dotyczą działalności wykonywanej przez rolnika osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Stawki określone w lp. 3 dotyczą działalności wykonywanej przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 2 pracowników lub 2 członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, nie wyłączając małżonka.

2. Stawki określone w lp. 4 dotyczą działalności przy zatrudnieniu nie więcej niż 2 pracowników lub 2 pełnoletnich członków rodziny, nie wyłączając małżonka.

3. Stawki określone w lp. 5 dotyczą działalności gospodarczej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Działalność ta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wyrobów lub świadczeniu usług w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej, a także na wytwarzaniu wyrobów o tym charakterze z materiałów powierzonych oraz naprawie tych wyrobów.

4. Wytwórczością ludową i artystyczną jest działalność polegająca na wytwarzaniu wyłącznie w sposób rękodzielniczy, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca, wyrobów zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówWysokość stawek w złotych
powyżejdo
1 000434
1 0002 000494
2 0003 000532
3 0004 000583
4 0005 000634
5 0006 000693
6 0007 000755
7 0008 000815
8 0009 000879
9 00010 000954
10 00012 0001040
12 00014 0001127
14 00016 0001227
16 00018 0001329
18 00020 0001438
20 0001559

ZAŁĄCZNIK Nr  3

KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY

Objaśnienie:

Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżejdona terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5 000w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5 000 do 50 000powyżej 50 000
wysokość stawek w złotych
1 000131273393
1 0003 000393412412
3 0005 000412438455
5 0008 000422455467
8 00010 000438477492
10 000455492503
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2175 oraz z 2018 r. poz. 650, 1291, 1629, 2126, 2159, 2244 i 2246.