Statut wzorowy spółek wodnych dla meljoracji szczegółowej gruntów.

Monitor Polski

M.P.1923.196.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 1923 r.