§ 2. - Statut Funduszu Kościelnego.

Monitor Polski

M.P.1991.39.279

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 1991 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.