§ 5. - Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  5.
W razie braku wolnych lokali z własnych zasobów Lasów Państwowych i zatrudnienia pracownika uprawnionego do bezpłatnego mieszkania, o którym mowa w § 1, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości ekwiwalentu czynszu za zajmowane mieszkanie, jaki kształtuje się w stosunkach wolnego najmu w danej miejscowości.