Monitor Polski

M.P.2016.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 01/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 stycznia 2016 r. do dnia 14 lutego 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,28
> 5 do 8,5 lat2,70
> 8,5 lat3,04
dolar australijskiAUD3,24
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,57
> 5 do 8,5 lat1,80
> 8,5 lat2,10
dolar nowozelandzkiNZD4,00
euro≤ 5 latEUR0,73
> 5 do 8,5 lat0,98
> 8,5 lat1,30
forint węgierskiHUF3,38
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,28
> 5 do 8,5 lat0,47
> 8,5 lat0,68
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,86
> 5 do 8,5 lat2,25
> 8,5 lat2,56
jen japoński≤ 5 latJPY0,99
> 5 do 8,5 lat1,04
> 8,5 lat1,08
korona czeska≤ 5 latCZK0,80
> 5 do 8,5 lat1,02
> 8,5 lat1,29
korona duńska≤ 5 latDKK0,83
> 5 do 8,5 lat1,15
> 8,5 lat1,48
korona norweskaNOK1,90
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,55
> 5 do 8,5 lat1,22
> 8,5 lat1,52
won koreańskiKRW2,90
złoty polskiPLN3,36