Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2022.1083

Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 listopada 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczest ników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 listopada 2022 r. do dnia 14 grudnia 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu;

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański< 5 latUSD5,38
> 5 do 8,5 lat5,18
> 8,5 lat5,09
dolar australijskiAUD4,45
dolar kanadyjski< 5 latCAD4,96
> 5 do 8,5 lat4,54
> 8,5 lat4,40
dolar nowozelandzkiNZD5,32
euro< 5 latEUR2,87
> 5 do 8,5 lat3,00
> 8,5 lat3,14
forint węgierskiHUF12,47
frank szwajcarski< 5 latCHF1,62
> 5 do 8,5 lat1,81
> 8,5 lat1,97
funt brytyjski< 5 latGBP4,87
> 5 do 8,5 lat4,93
> 8,5 lat5,00
jen japoński< 5 latJPY0,97
> 5 do 8,5 lat1,09
> 8,5 lat1,20
korona czeska< 5 latCZK6,72
> 5 do 8,5 lat6,58
> 8,5 lat6,50
korona duńska< 5 latDKK3,14
> 5 do 8,5 lat3,36
> 8,5 lat3,41
korona norweskaNOK4,49
korona szwedzka< 5 latSEK3,23
> 5 do 8,5 lat3,41
> 8,5 lat3,38
won koreańskiKRW5,29
złoty polskiPLN9,07

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
12345
dolar amerykański< 11 latUSD5,095,09
> 11 do 12 lat5,095,09
> 12 do 13 lat5,255,29
> 13 do 14 lat5,225,25
> 14 do 15 lat5,225,25
> 15 do 16 lat5,235,22
> 16 do 17 lat5,285,22
> 17 do 18 lat5,285,18
dolar kanadyjski< 11 latCAD4,404,40
> 11 do 12 lat4,404,40
> 12 do 13 lat4,594,60
> 13 do 14 lat4,594,59
> 14 do 15 lat4,594,59
> 15 do 16 lat4,634,59
> 16 do 17 lat4,684,59
> 17 do 18 lat4,684,58
dolar nowozelandzki< 11 latNZD5,325,32
> 11 do 12 lat5,265,26
> 12 do 13 lat5,465,46
> 13 do 14 lat5,455,46
> 14 do 15 lat5,455,46
> 15 do 16 lat5,505,45
> 16 do 17 lat5,555,45
> 17 do 18 lat5,555,45
euro< 11 latEUR3,143,14
> 11 do 12 lat3,143,14
> 12 do 13 lat3,403,34
> 13 do 14 lat3,453,40
> 14 do 15 lat3,453,40
> 15 do 16 lat3,543,45
> 16 do 17 lat3,593,45
> 17 do 18 lat3,593,49
frank szwajcarski< 11 latCHF1,971,97
> 11 do 12 lat1,971,97
> 12 do 13 lat2,232,17
> 13 do 14 lat2,282,23
> 14 do 15 lat2,282,23
> 15 do 16 lat2,372,28
> 16 do 17 lat2,422,28
> 17 do 18 lat2,422,32
funt brytyjski< 11 latGBP5,005,00
> 11 do 12 lat5,005,00
> 12 do 13 lat5,245,20
> 13 do 14 lat5,285,24
> 14 do 15 lat5,285,24
> 15 do 16 lat5,375,28
> 16 do 17 lat5,425,28
> 17 do 18 lat5,425,32
jen japoński< 11 latJPY1,201,20
> 11 do 12 lat1,201,20
> 12 do 13 lat1,471,40
> 13 do 14 lat1,481,47
> 14 do 15 lat1,481,47
> 15 do 16 lat1,591,48
> 16 do 17 lat1,641,48
> 17 do 18 lat1,641,54
korona czeska< 11 latCZK6,506,50
> 11 do 12 lat6,506,50
> 12 do 13 lat6,676,70
> 13 do 14 lat6,616,67
> 14 do 15 lat6,616,67
> 15 do 16 lat6,636,61
> 16 do 17 lat6,686,61
> 17 do 18 lat6,686,58
korona duńska< 11 latDKK3,413,41
> 11 do 12 lat3,413,41
> 12 do 13 lat3,653,61
> 13 do 14 lat3,693,65
> 14 do 15 lat3,693,65
> 15 do 16 lat3,763,69
> 16 do 17 lat3,813,69
> 17 do 18 lat3,813,71
korona norweska< 11 latNOK4,494,49
> 11 do 12 lat4,494,49
> 12 do 13 lat4,694,69
> 13 do 14 lat4,684,69
> 14 do 15 lat4,684,69
> 15 do 16 lat4,734,68
> 16 do 17 lat4,784,68
> 17 do 18 lat4,784,68
korona szwedzka< 11 latSEK3,383,38
> 11 do 12 lat3,383,38
> 12 do 13 lat3,583,58
> 13 do 14 lat3,473,58
> 14 do 15 lat3,473,58
> 15 do 16 lat3,523,47
> 16 do 17 lat3,573,47
> 17 do 18 lat3,573,47
won koreański< 11 latKRW5,295,29
> 11 do 12 lat5,285,28
> 12 do 13 lat5,475,48
> 13 do 14 lat5,475,47
> 14 do 15 lat5,475,47
> 15 do 16 lat5,525,47
> 16 do 17 lat5,575,47
> 17 do 18 lat5,575,47
złoty polski< 11 latPLN9,079,07
> 11 do 12 lat8,988,98
> 12 do 13 lat9,129,18
> 13 do 14 lat9,109,12
> 14 do 15 lat9,109,12
> 15 do 16 lat9,199,10
> 16 do 17 lat9,249,10
> 17 do 18 lat9,249,14
1 Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do: - nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD, - projektów o długim okresie budowy (tj. nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej, o których mowa w przypisie 45 Załącznika XV do Porozumienia OECD.
2 Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do: - projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD, - projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XV do Porozumienia OECD.