Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2022.27

Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2022 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 stycznia 2022 r. do dnia 14 lutego 2022 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Załącznikami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,95
> 5 do 8,5 lat2,23
> 8,5 lat2,40
dolar australijskiAUD2,34
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,05
> 5 do 8,5 lat2,30
> 8,5 lat2,32
dolar nowozelandzkiNZD3,19
euro≤ 5 latEUR0,32
> 5 do 8,5 lat0,44
> 8,5 lat0,57
forint węgierskiHUF5,16
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,45
> 5 do 8,5 lat0,60
> 8,5 lat0,73
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,48
> 5 do 8,5 lat1,60
> 8,5 lat1,71
jen japoński≤ 5 latJPY0,89
> 5 do 8,5 lat0,90
> 8,5 lat0,91
korona czeska≤ 5 latCZK4,04
> 5 do 8,5 lat3,88
> 8,5 lat3,78
korona duńska≤ 5 latDKK0,44
> 5 do 8,5 lat0,65
> 8,5 lat0,65
korona norweskaNOK2,65
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,77
> 5 do 8,5 lat0,98
> 8,5 lat1,05
won koreańskiKRW2,98
złoty polskiPLN4,53

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR dla dużych projektów1)Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
12345
dolar amerykański< 11 latUSD2,402,40
≥ 11 do 12 lat2,402,40
> 12 do 13 lat2,622,60
> 13 do 14 lat2,642,62
> 14 do 15 lat2,642,62
> 15 do 16 lat2,722,64
> 16 do 17 lat2,772,64
> 17 do 18 lat2,772,67
dolar kanadyjski< 11 latCAD2,322,32
≥ 11 do 12 lat2,322,32
> 12 do 13 lat2,562,52
> 13 do 14 lat2,612,56
> 14 do 15 lat2,612,56
> 15 do 16 lat2,702,61
> 16 do 17 lat2,752,61
> 17 do 18 lat2,752,65
dolar nowozelandzki< 11 latNZD3,193,19
≥ 11 do 12 lat3,263,26
> 12 do 13 lat3,503,46
> 13 do 14 lat3,533,50
> 14 do 15 lat3,533,50
> 15 do 16 lat3,623,53
> 16 do 17 lat3,673,53
> 17 do 18 lat3,673,57
euro< 11 latEUR0,570,57
≥ 11 do 12 lat0,570,57
> 12 do 13 lat0,820,77
> 13 do 14 lat0,870,82
> 14 do 15 lat0,870,82
> 15 do 16 lat0,960,87
> 16 do 17 lat1,010,87
> 17 do 18 lat1,010,91
frank szwajcarski< 11 latCHF0,730,73
≥ 11 do 12 lat0,730,73
> 12 do 13 lat0,990,93
> 13 do 14 lat1,030,99
> 14 do 15 lat1,030,99
> 15 do 16 lat1,121,03
> 16 do 17 lat1,171,03
> 17 do 18 lat1,171,07
funt brytyjski< 11 latGBP1,711,71
≥ 11 do 12 lat1,711,71
> 12 do 13 lat1,961,91
> 13 do 14 lat2,001,96
> 14 do 15 lat2,001,96
> 15 do 16 lat2,092,00
> 16 do 17 lat2,142,00
> 17 do 18 lat2,142,04
jen japoński< 11 latJPY0,910,91
≥ 11 do 12 lat0,910,91
> 12 do 13 lat1,141,11
> 13 do 14 lat1,201,14
> 14 do 15 lat1,201,14
> 15 do 16 lat1,311,20
> 16 do 17 lat1,361,20
> 17 do 18 lat1,361,26
korona czeska< 11 latCZK3,783,78
≥ 11 do 12 lat3,783,78
> 12 do 13 lat3,893,98
> 13 do 14 lat3,863,89
> 14 do 15 lat3,863,89
> 15 do 16 lat3,853,86
> 16 do 17 lat3,903,86
> 17 do 18 lat3,903,80
korona duńska< 11 latDKK0,650,65
≥ 11 do 12 lat0,650,65
> 12 do 13 lat1,030,85
> 13 do 14 lat1,141,03
> 14 do 15 lat1,141,03
> 15 do 16 lat1,291,14
> 16 do 17 lat1,341,14
> 17 do 18 lat1,341,24
korona norweska< 11 latNOK2,652,65
≥ 11 do 12 lat2,692,69
> 12 do 13 lat2,902,89
> 13 do 14 lat2,922,90
> 14 do 15 lat2,922,90
> 15 do 16 lat2,982,92
> 16 do 17 lat3,032,92
> 17 do 18 lat3,032,93
korona szwedzka< 11 latSEK1,051,05
≥ 11 do 12 lat1,051,05
> 12 do 13 lat1,181,25
> 13 do 14 lat1,251,18
> 14 do 15 lat1,251,18
> 15 do 16 lat1,391,25
> 16 do 17 lat1,441,25
> 17 do 18 lat1,441,34
won koreański< 11 latKRW2,982,98
≥ 11 do 12 lat3,063,06
> 12 do 13 lat3,303,26
> 13 do 14 lat3,353,30
> 14 do 15 lat3,353,30
> 15 do 16 lat3,443,35
> 16 do 17 lat3,493,35
> 17 do 18 lat3,493,39
złoty polski< 11 latPLN4,534,53
≥ 11 do 12 lat4,354,35
> 12 do 13 lat4,614,55
> 13 do 14 lat4,514,61
> 14 do 15 lat4,514,61
> 15 do 16 lat4,594,51
> 16 do 17 lat4,644,51
> 17 do 18 lat4,644,54
________________________

1) Stopa CIRR dla dużych projektów ma zastosowanie do:

- nowych elektrowni atomowych określonych w Uzgodnieniu sektorowym w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów o długim okresie budowy (tj.: nowych dużych projektów w zakresie energii wodnej, klasy projektów A według dodatku II, projektów dotyczących przystosowania się do zmiany klimatu według dodatku III) zgodnie z Uzgodnieniem sektorowym w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej), o których mowa w przypisie 45 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.

2) Stopa CIRR dla pozostałych projektów ma zastosowanie do:

- projektów w ramach Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych dotyczących elektrowni jądrowych określonych w art. 1 lit. a pkt 2-4 Załącznika II do Porozumienia OECD,

- projektów wspieranych według Uzgodnienia sektorowego w sprawie kredytów eksportowych w zakresie energii odnawialnej, łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej oraz inżynierii wodnej (CCSU "Stawki Standardowe"), o których mowa w przypisie 46 Załącznika XVI do Porozumienia OECD.