Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo... - M.P.2020.410 - OpenLEX

Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2020.410

Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 maja 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,28
> 5 do 8,5 lat1,39
> 8,5 lat1,55
dolar australijskiAUD1,41
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,40
> 5 do 8,5 lat1,50
> 8,5 lat1,52
dolar nowozelandzkiNZD1,36
euro≤ 5 latEUR0,34
> 5 do 8,5 lat0,40
> 8,5 lat0,51
forint węgierskiHUF2,51
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,28
> 5 do 8,5 lat0,33
> 8,5 lat0,42
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,06
> 5 do 8,5 lat1,12
> 8,5 lat1,21
jen japoński≤ 5 latJPY0,85
> 5 do 8,5 lat0,87
> 8,5 lat0,87
korona czeska≤ 5 latCZK1,89
> 5 do 8,5 lat2,04
> 8,5 lat2,29
korona duńska≤ 5 latDKK0,39
> 5 do 8,5 lat0,53
> 8,5 lat0,60
korona norweskaNOK1,33
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,75
> 5 do 8,5 lat0,67
> 8,5 lat0,79
won koreańskiKRW2,26
złoty polskiPLN2,05

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR dla dużych projektów 1 Stopa CIRR dla pozostałych projektów 2
12345
dolar amerykański< 11 latUSD1,551,55
≥ 11 do 12 lat1,551,55
> 12 do 13 lat1,781,75
> 13 do 14 lat1,821,78
> 14 do 15 lat1,821,78
> 15 do 16 lat1,911,82
> 16 do 17 lat1,961,82
> 17 do 18 lat1,961,86
dolar kanadyjski< 11 latCAD1,521,52
≥ 11 do 12 lat1,521,52
> 12 do 13 lat1,771,72
> 13 do 14 lat1,811,77
> 14 do 15 lat1,811,77
> 15 do 16 lat1,911,81
> 16 do 17 lat1,961,81
> 17 do 18 lat1,961,86
dolar nowozelandzki< 11 latNZD1,361,36
≥ 11 do 12 lat1,531,53
> 12 do 13 lat1,821,73
> 13 do 14 lat1,901,82
> 14 do 15 lat1,901,82
> 15 do 16 lat2,041,90
> 16 do 17 lat2,091,90
> 17 do 18 lat2,091,99
euro< 11 latEUR0,510,51
≥ 11 do 12 lat0,510,51
> 12 do 13 lat0,760,71
> 13 do 14 lat0,810,76
> 14 do 15 lat0,810,76
> 15 do 16 lat0,900,81
> 16 do 17 lat0,950,81
> 17 do 18 lat0,950,85
frank szwajcarski< 11 latCHF0,420,42
≥ 11 do 12 lat0,420,42
> 12 do 13 lat0,660,62
> 13 do 14 lat0,690,66
> 14 do 15 lat0,690,66
> 15 do 16 lat0,760,69
> 16 do 17 lat0,810,69
> 17 do 18 lat0,810,71
funt brytyjski< 11 latGBP1,211,21
≥ 11 do 12 lat1,211,21
> 12 do 13 lat1,461,41
> 13 do 14 lat1,511,46
> 14 do 15 lat1,511,46
> 15 do 16 lat1,601,51
> 16 do 17 lat1,651,51
> 17 do 18 lat1,651,55
jen japoński< 11 latJPY0,870,87
≥ 11 do 12 lat0,870,87
> 12 do 13 lat1,091,07
> 13 do 14 lat1,151,09
> 14 do 15 lat1,151,09
> 15 do 16 lat1,251,15
> 16 do 17 lat1,301,15
> 17 do 18 lat1,301,20
korona czeska< 11 latCZK2,292,29
≥ 11 do 12 lat2,292,29
> 12 do 13 lat2,542,49
> 13 do 14 lat2,482,54
> 14 do 15 lat2,482,54
> 15 do 16 lat2,622,48
> 16 do 17 lat2,672,48
> 17 do 18 lat2,672,57
korona duńska< 11 latDKK0,600,60
≥ 11 do 12 lat0,600,60
> 12 do 13 lat0,900,80
> 13 do 14 lat0,890,90
> 14 do 15 lat0,890,90
> 15 do 16 lat0,970,89
> 16 do 17 lat1,020,89
> 17 do 18 lat1,020,92
korona norweska< 11 latNOK1,331,33
≥ 11 do 12 lat1,431,43
> 12 do 13 lat1,631,63
> 13 do 14 lat1,671,63
> 14 do 15 lat1,671,63
> 15 do 16 lat1,821,67
> 16 do 17 lat1,871,67
> 17 do 18 lat1,871,77
korona szwedzka< 11 latSEK0,790,79
≥ 11 do 12 lat0,790,79
> 12 do 13 lat0,990,99
> 13 do 14 lat1,060,99
> 14 do 15 lat1,060,99
> 15 do 16 lat1,181,06
> 16 do 17 lat1,231,06
> 17 do 18 lat1,231,13
won koreański< 11 latKRW2,262,26
≥ 11 do 12 lat2,362,36
> 12 do 13 lat2,612,56
> 13 do 14 lat2,662,61
> 14 do 15 lat2,662,61
> 15 do 16 lat2,752,66
> 16 do 17 lat2,802,66
> 17 do 18 lat2,802,70
złoty polski< 11 latPLN2,052,05
≥ 11 do 12 lat2,332,33
> 12 do 13 lat2,682,53
> 13 do 14 lat2,712,68
> 14 do 15 lat2,712,68
> 15 do 16 lat2,772,71
> 16 do 17 lat2,822,71
> 17 do 18 lat2,822,72
1 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.
2 Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4Aneksu II do PorozumieniaPorozumieniaOECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7Aneksu IV do PorozumieniaPorozumieniaOECD.