Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2019.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT Nr 01/2019/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2019 r. do dnia 14 lutego 2019 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,67
> 5 do 8,5 lat3,68
> 8,5 lat3,75
dolar australijskiAUD2,99
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,99
> 5 do 8,5 lat3,00
> 8,5 lat3,01
dolar nowozelandzkiNZD2,85
euro≤ 5 latEUR0,48
> 5 do 8,5 lat0,76
> 8,5 lat1,01
forint węgierskiHUF2,94
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,25
> 5 do 8,5 lat0,40
> 8,5 lat0,60
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,74
> 5 do 8,5 lat1,88
> 8,5 lat2,06
jen japoński≤ 5 latJPY0,86
> 5 do 8,5 lat0,87
> 8,5 lat0,89
korona czeska≤ 5 latCZK2,61
> 5 do 8,5 lat2,79
> 8,5 lat2,95
korona duńska≤ 5 latDKK0,53
> 5 do 8,5 lat0,77
> 8,5 lat1,02
korona norweskaNOK2,32
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,57
> 5 do 8,5 lat0,98
> 8,5 lat1,16
won koreańskiKRW2,89
złoty polskiPLN3,30