Monitor Polski

M.P.2018.869

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 09/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762, z 2004 r. poz. 1808 oraz z 2018 r. poz. 650) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 września 2018 r. do dnia 14 października 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański< 5 latUSD3,71
> 5 do 8,5 lat3,77
> 8,5 lat3,84
dolar australijskiAUD3,46
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD3,13
> 5 do 8,5 lat3,22
> 8,5 lat3,25
dolar nowozelandzkiNZD2,92
euro≤ 5 latEUR0,49
> 5 do 8,5 lat0,78
> 8,5 lat1,06
forint węgierskiHUF3,25
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,35
> 5 do 8,5 lat0,52
> 8,5 lat0,72
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,81
> 5 do 8,5 lat1,99
> 8,5 lat2,17
jen japoński≤ 5 latJPY0,90
> 5 do 8,5 lat0,93
> 8,5 lat0,99
korona czeska≤ 5 latCZK2,51
> 5 do 8,5 lat2,70
> 8,5 lat2,98
korona duńska≤ 5 latDKK0,51
> 5 do 8,5 lat0,82
> 8,5 lat0,98
korona norweskaNOK2,39
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,48
> 5 do 8,5 lat0,95
> 8,5 lat1,14
won koreańskiKRW3,24
złoty polskiPLN3,46