Monitor Polski

M.P.2018.281

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 03/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia 14 kwietnia 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,36
> 5 do 8,5 lat3,60
> 8,5 lat3,78
dolar australijskiAUD3,38
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,94
> 5 do 8,5 lat3,10
> 8,5 lat3,20
dolar nowozelandzkiNZD3,42
euro≤ 5 latEUR0,64
> 5 do 8,5 lat1,05
> 8,5 lat1,40
forint węgierskiHUF2,07
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,25
> 5 do 8,5 lat0,53
> 8,5 lat0,82
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,85
> 5 do 8,5 lat2,11
> 8,5 lat2,34
jen japoński≤ 5 latJPY0,88
> 5 do 8,5 lat0,91
> 8,5 lat0,96
korona czeska≤ 5 latCZK1,76
> 5 do 8,5 lat2,11
> 8,5 lat2,30
korona duńska≤ 5 latDKK0,68
> 5 do 8,5 lat1,06
> 8,5 lat1,29
korona norweskaNOK2,44
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,64
> 5 do 8,5 lat1,30
> 8,5 lat1,52
won koreańskiKRW3,54
złoty polskiPLN3,74