Monitor Polski

M.P.2018.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 02/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD3,15
> 5 do 8,5 lat3,38
> 8,5 lat3,51
dolar australijskiAUD3,41
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,85
> 5 do 8,5 lat3,00
> 8,5 lat3,09
dolar nowozelandzkiNZD3,43
euro≤ 5 latEUR0,58
> 5 do 8,5 lat0,94
> 8,5 lat1,26
forint węgierskiHUF1,79
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,26
> 5 do 8,5 lat0,57
> 8,5 lat0,84
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,67
> 5 do 8,5 lat1,89
> 8,5 lat2,11
jen japoński≤ 5 latJPY0,90
> 5 do 8,5 lat0,92
> 8,5 lat0,97
korona czeska≤ 5 latCZK1,66
> 5 do 8,5 lat1,97
> 8,5 lat2,22
korona duńska≤ 5 latDKK0,69
> 5 do 8,5 lat1,05
> 8,5 lat1,28
korona norweskaNOK2,35
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,65
> 5 do 8,5 lat1,24
> 8,5 lat1,24
won koreańskiKRW3,44
złoty polskiPLN3,64