Monitor Polski

M.P.2018.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 01/2018/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 14 lutego 2018 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,96
> 5 do 8,5 lat3,18
> 8,5 lat3,32
dolar australijskiAUD3,34
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,62
> 5 do 8,5 lat2,73
> 8,5 lat2,81
dolar nowozelandzkiNZD3,26
euro≤ 5 latEUR0,43
> 5 do 8,5 lat0,74
> 8,5 lat1,06
forint węgierskiHUF1,83
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,28
> 5 do 8,5 lat0,48
> 8,5 lat0,68
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,54
> 5 do 8,5 lat1,75
> 8,5 lat1,98
jen japoński≤ 5 latJPY0,88
> 5 do 8,5 lat0,90
> 8,5 lat0,93
korona czeska≤ 5 latCZK1,59
> 5 do 8,5 lat1,77
> 8,5 lat2,00
korona duńska≤ 5 latDKK0,58
> 5 do 8,5 lat0,88
> 8,5 lat1,06
korona norweskaNOK2,11
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,54
> 5 do 8,5 lat0,95
> 8,5 lat1,09
won koreańskiKRW3,30
złoty polskiPLN3,65