Monitor Polski

M.P.2017.807

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 08/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 sierpnia 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 sierpnia 2017 r. do dnia 14 września 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,54
> 5 do 8,5 lat2,87
> 8,5 lat3,13
dolar australijskiAUD3,19
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,29
> 5 do 8,5 lat2,51
> 8,5 lat2,70
dolar nowozelandzkiNZD3,59
euro≤ 5 latEUR0,48
> 5 do 8,5 lat0,82
> 8,5 lat1,17
forint węgierskiHUF3,28
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,33
> 5 do 8,5 lat0,58
> 8,5 lat0,82
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,34
> 5 do 8,5 lat1,58
> 8,5 lat1,87
jen japoński≤ 5 latJPY0,92
> 5 do 8,5 lat0,95
> 8,5 lat0,99
korona czeska≤ 5 latCZK0,98
> 5 do 8,5 lat1,06
> 8,5 lat1,25
korona duńska≤ 5 latDKK0,48
> 5 do 8,5 lat0,81
> 8,5 lat1,14
korona norweskaNOK2,12
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,65
> 5 do 8,5 lat0,97
> 8,5 lat1,23
won koreańskiKRW2,94
złoty polskiPLN3,68