Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2017.687

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 07/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 lipca 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,49
> 5 do 8,5 lat2,77
> 8,5 lat3,01
dolar australijskiAUD3,18
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,93
> 5 do 8,5 lat2,10
> 8,5 lat2,27
dolar nowozelandzkiNZD3,66
euro≤ 5 latEUR0,40
> 5 do 8,5 lat0,68
> 8,5 lat0,99
forint węgierskiHUF3,27
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,29
> 5 do 8,5 lat0,50
> 8,5 lat0,73
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,20
> 5 do 8,5 lat1,42
> 8,5 lat1,70
jen japoński≤ 5 latJPY0,90
> 5 do 8,5 lat0,92
> 8,5 lat0,95
korona czeska≤ 5 latCZK1,01
> 5 do 8,5 lat0,95
> 8,5 lat1,17
korona duńska≤ 5 latDKK0,61
> 5 do 8,5 lat0,85
> 8,5 lat1,16
korona norweskaNOK2,08
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,57
> 5 do 8,5 lat0,84
> 8,5 lat1,08
won koreańskiKRW2,86
złoty polskiPLN3,64