Monitor Polski

M.P.2017.575

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

KOMUNIKAT Nr 06/2017/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 14 lipca 2017 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,48
> 5 do 8,5 lat2,84
> 8,5 lat3,11
dolar australijskiAUD2,90
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,76
> 5 do 8,5 lat1,98
> 8,5 lat2,21
dolar nowozelandzkiNZD3,48
euro≤ 5 latEUR0,38
> 5 do 8,5 lat0,68
> 8,5 lat1,01
forint węgierskiHUF3,40
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,16
> 5 do 8,5 lat0,34
> 8,5 lat0,59
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,16
> 5 do 8,5 lat1,42
> 8,5 lat1,71
jen japoński≤ 5 latJPY0,85
> 5 do 8,5 lat0,88
> 8,5 lat0,92
korona czeska≤ 5 latCZK1,00
> 5 do 8,5 lat0,98
> 8,5 lat1,21
korona duńska≤ 5 latDKK0,51
> 5 do 8,5 lat0,76
> 8,5 lat1,06
korona norweskaNOK2,00
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,63
> 5 do 8,5 lat0,92
> 8,5 lat1,16
won koreańskiKRW2,91
złoty polskiPLN3,81