Monitor Polski

M.P.2016.1099

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 11/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 listopada 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,99
> 5 do 8,5 lat2,27
> 8,5 lat2,56
dolar australijskiAUD2,87
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,58
> 5 do 8,5 lat1,70
> 8,5 lat1,88
dolar nowozelandzkiNZD3,15
euro≤ 5 latEUR0,36
> 5 do 8,5 lat0,53
> 8,5 lat0,74
forint węgierskiHUF2,53
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,13
> 5 do 8,5 lat0,22
> 8,5 lat0,41
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,24
> 5 do 8,5 lat1,47
> 8,5 lat1,73
jen japoński≤ 5 latJPY0,75
> 5 do 8,5 lat0,79
> 8,5 lat0,81
korona czeska≤ 5 latCZK0,26
> 5 do 8,5 lat0,83
> 8,5 lat1,21
korona duńska≤ 5 latDKK0,54
> 5 do 8,5 lat0,76
> 8,5 lat0,97
korona norweskaNOK2,01
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,31
> 5 do 8,5 lat0,68
> 8,5 lat0,84
won koreańskiKRW2,41
złoty polskiPLN3,36