Monitor Polski

M.P.2016.901

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 września 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 09/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 września 2016 r. do dnia 14 października 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,85
> 5 do 8,5 lat2,33
> 8,5 lat2,40
dolar australijskiAUD2,54
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,56
> 5 do 8,5 lat1,64
> 8,5 lat1,79
dolar nowozelandzkiNZD2,83
euro≤ 5 latEUR0,36
> 5 do 8,5 lat0,46
> 8,5 lat0,63
forint węgierskiHUF2,65
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,08
> 5 do 8,5 lat0,18
> 8,5 lat0,34
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,08
> 5 do 8,5 lat1,22
> 8,5 lat1,43
jen japoński≤ 5 latJPY0,81
> 5 do 8,5 lat0,83
> 8,5 lat0,81
korona czeska≤ 5 latCZK0,78
> 5 do 8,5 lat0,90
> 8,5 lat1,08
korona duńska≤ 5 latDKK0,46
> 5 do 8,5 lat0,64
> 8,5 lat0,77
korona norweskaNOK1,77
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,36
> 5 do 8,5 lat0,47
> 8,5 lat0,63
won koreańskiKRW2,26
złoty polskiPLN3,16