Monitor Polski

M.P.2016.503

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

KOMUNIKAT Nr 06/2016/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. poz. 762 oraz z 2004 r. poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 czerwca 2016 r. do dnia 14 lipca 2016 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,97
> 5 do 8,5 lat2,30
> 8,5 lat2,60
dolar australijskiAUD2,83
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,63
> 5 do 8,5 lat1,74
> 8,5 lat2,03
dolar nowozelandzkiNZD4,21
euro≤ 5 latEUR0,50
> 5 do 8,5 lat0,66
> 8,5 lat0,89
forint węgierskiHUF3,08
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,13
> 5 do 8,5 lat0,24
> 8,5 lat0,44
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,53
> 5 do 8,5 lat1,82
> 8,5 lat2,13
jen japoński≤ 5 latJPY0,76
> 5 do 8,5 lat0,77
> 8,5 lat0,77
korona czeska≤ 5 latCZK1,03
> 5 do 8,5 lat1,14
> 8,5 lat1,28
korona duńska≤ 5 latDKK0,63
> 5 do 8,5 lat0,84
> 8,5 lat1,08
korona norweskaNOK1,84
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,57
> 5 do 8,5 lat0,83
> 8,5 lat1,15
won koreańskiKRW2,55
złoty polskiPLN3,29