Monitor Polski

M.P.2015.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 2015 r.

KOMUNIKAT Nr 07/2015/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 lipca 2015 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lipca 2015 r. do dnia 14 sierpnia 2015 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,07
> 5 do 8,5 lat2,68
> 8,5 lat3,10
dolar australijskiAUD3,32
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,61
> 5 do 8,5 lat1,97
> 8,5 lat2,41
dolar nowozelandzkiNZD4,05
euro≤ 5 latEUR0,90
> 5 do 8,5 lat1,23
> 8,5 lat1,57
forint węgierskiHUF3,55
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,21
> 5 do 8,5 lat0,48
> 8,5 lat0,76
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,93
> 5 do 8,5 lat2,43
> 8,5 lat2,80
jen japoński≤ 5 latJPY1,01
> 5 do 8,5 lat1,12
> 8,5 lat1,22
korona czeska≤ 5 latCZK1,24
> 5 do 8,5 lat1,40
> 8,5 lat1,61
korona duńska≤ 5 latDKK0,87
> 5 do 8,5 lat1,18
> 8,5 lat1,50
korona norweskaNOK2,20
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,78
> 5 do 8,5 lat1,40
> 8,5 lat1,67
won koreańskiKRW3,04
złoty polskiPLN3,63