Monitor Polski

M.P.2015.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 2015 r.

KOMUNIKAT Nr 05/2015/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 maja 2015 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 maja 2015 r. do dnia 14 czerwca 2015 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,87
> 5 do 8, 5 lat2,36
> 8, 5 lat2,69
dolar australijskiAUD3,11
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD1,57
> 5 do 8, 5 lat1,83
> 8, 5 lat2,09
dolar nowozelandzkiNZD4,13
euro≤ 5 latEUR0,79
> 5 do 8, 5 lat0,91
> 8, 5 lat1,05
forint węgierskiHUF3,38
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,33
> 5 do 8, 5 lat0,58
> 8, 5 lat0,80
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,72
> 5 do 8, 5 lat2,13
> 8, 5 lat2,44
jen japoński≤ 5 latJPY1,01
> 5 do 8, 5 lat1,08
> 8, 5 lat1,12
korona czeska≤ 5 latCZK1,06
> 5 do 8, 5 lat1,07
> 8, 5 lat1,14
korona duńska≤ 5 latDKK0,70
> 5 do 8, 5 lat0,92
> 8, 5 lat1,13
korona norweskaNOK2,11
korona szwedzka≤ 5 latSEK0,68
> 5 do 8, 5 lat0,99
> 8, 5 lat1,14
won koreańskiKRW2,86
złoty polskiPLN2,97