Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2015.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2015/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia 14 lutego 2015 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,06
> 5 do 8,5 lat2,64
> 8,5 lat2,98
dolar australijskiAUD3,27
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,07
> 5 do 8,5 lat2,39
> 8,5 lat2,52
dolar nowozelandzkiNZD4,61
euro≤ 5 latEUR0,96
> 5 do 8,5 lat1,14
> 8,5 lat1,38
forint węgierskiHUF3,90
frank szwajcarski≤ 5 latCHF0,72
> 5 do 8,5 lat0,91
> 8,5 lat1,13
funt brytyjski≤ 5 latGBP1,87
> 5 do 8,5 lat2,26
> 8,5 lat2,58
jen japoński≤ 5 latJPY1,00
> 5 do 8,5 lat1,06
> 8,5 lat1,13
korona czeska≤ 5 latCZK1,19
> 5 do 8,5 lat1,22
> 8,5 lat1,30
korona duńska≤ 5 latDKK0,99
> 5 do 8,5 lat1,11
> 8,5 lat1,32
korona norweskaNOK2,01
korona szwedzka≤ 5 latSEK1,02
> 5 do 8,5 lat1,17
> 8,5 lat1,47
won koreańskiKRW3,34
złoty polskiPLN3,20