Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2014.25

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT Nr 01/2014/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2014 r. do dnia 14 lutego 2014 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD1,69
> 5 do 8,5 lat2,58
> 8,5 lat3,29
dolar australijskiAUD4,43
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,18
> 5 do 8,5 lat2,83
> 8,5 lat3,13
dolar nowozelandzkiNZD5,22
euro≤ 5 latEUR1,45
> 5 do 8,5 lat1,99
> 8,5 lat2,52
forint węgierskiHUF5,45
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,00
> 5 do 8,5 lat1,42
> 8,5 lat1,84
funt brytyjski≤ 5 latGBP2,20
> 5 do 8,5 lat2,97
> 8,5 lat3,54
jen japoński≤ 5 latJPY1,12
> 5 do 8,5 lat1,21
> 8,5 lat1,41
korona czeskaCZK1,88
korona duńska ≤ 5 latDKK1,40
> 5 do 8,5 lat1,92
> 8,5 lat2,41
korona norweskaNOK3,23
korona szwedzka≤ 5 latSEK2,08
> 5 do 8,5 lat2,68
> 8,5 lat3,00
won koreańskiKRW4,30
złoty polskiPLN4,75