Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2011.34.414

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Nr 5/2011/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 maja 2011 r. do dnia 14 czerwca 2011 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,21
> 5 lat do 8,5 lat3,17
> 8,5 lat3,84
dolar australijskiAUD6,24
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD3,16
> 5 lat do 8,5 lat3,73
> 8,5 lat3,90
dolar nowozelandzkiNZD5,38
euro≤ 5 latEUR3,25
> 5 lat do 8,5 lat3,85
> 8,5 lat4,26
forint węgierskiHUF7,67
frank szwajcarski≤ 5 latCHF2,00
> 5 lat do 8,5 lat2,42
> 8,5 lat2,74
funt brytyjski≤ 5 latGBP2,79
> 5 lat do 8,5 lat3,59
> 8,5 lat4,18
jen japoński≤ 5 latJPY1,28
> 5 lat do 8,5 lat1,52
> 8,5 lat1,82
korona czeskaCZK4,12
korona duńska≤ 5 latDKK3,23
> 5 lat do 8,5 lat3,77
> 8,5 lat4,10
korona norweskaNOK4,15
korona szwedzka≤ 5 latSEK3,32
> 5 lat do 8,5 lat4,16
> 8,5 lat4,23
won koreańskiKRW5,10
złoty polskiPLN6,77