Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2009.51.741

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 8/2009/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 sierpnia 2009 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 sierpnia 2009 r. do dnia 14 września 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,55
> 5 do 8,5 lat3,46
> 8,5 lat4,14
dolar australijskiAUD6,51
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,86
> 5 do 8,5 lat3,53
> 8,5 lat3,78
dolar nowozelandzkiNZD5,80
euro≤ 5 latEUR2,96
> 5 do 8,5 lat3,76
> 8,5 lat4,33
forint węgierskiHUF9,94
frank szwajcarski≤ 5 latCHF1,73
> 5 do 8,5 lat2,30
> 8,5 lat2,76
funt brytyjski≤ 5 latGBP3,24
> 5 do 8,5 lat4,05
> 8,5 lat4,42
jen japoński≤ 5 latJPY1,38
> 5 do 8,5 lat1,69
> 8,5 lat1,93
korona czeskaCZK5,09
korona duńska≤ 5 latDKK3,06
> 5 do 8,5 lat4,14
> 8,5 lat4,30
korona norweskaNOK4,31
korona szwedzka≤ 5 latSEK3,56
> 5 do 8,5 lat3,90
> 8,5 lat4,37
won koreańskiKRW5,61
złoty polskiPLN6,61