Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2009.3.22

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2009 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2009/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2009 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2009 r. do dnia 14 lutego 2009 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański≤ 5 latUSD2,07
> 5 do 8,5 lat2,52
> 8,5 lat2,89
dolar australijskiAUD4,51
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD2,61
> 5 do 8,5 lat3,01
> 8,5 lat3,42
dolar nowozelandzkiNZD5,28
euro≤ 5 latEUR3,59
> 5 do 8,5 lat4,06
> 8,5 lat4,39
forint węgierskiHUF10,78
frank szwajcarski≤ 5 latCHF2,01
> 5 do 8,5 lat2,54
> 8,5 lat2,87
funt brytyjski≤ 5 latGBP3,39
> 5 do 8,5 lat4,00
> 8,5 lat4,32
jen japoński≤ 5 latJPY1,63
> 5 do 8,5 lat1,82
> 8,5 lat1,88
korona czeskaCZK5,06
korona duńska≤ 5 latDKK4,49
> 5 do 8,5 lat3,95
> 8,5 lat4,23
korona norweskaNOK4,34
korona szwedzka≤ 5 latSEK3,11
> 5 do 8,5 lat3,47
> 8,5 lat3,67
won koreańskiKRW5,30
złoty polskiPLN6,60