Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2006.62.654

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 9/2006/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 września 2006 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 października 2006 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD5,85

5,82

5,83

dolar australijskiAUD6,74
dolar kanadyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD5,11

5,13

5,18

dolar nowozelandzkiNZD7,15
euro ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR4,61

4,70

4,77

forint węgierskiHUF9,02
frank szwajcarski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF3,19

3,34

3,45

funt brytyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP5,85

5,78

5,71

jen japoński ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY1,95

2,32

2,58

korona czeskaCZK4,31
korona duńska ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK4,61

4,68

4,74

korona norweskaNOK4,90
korona szwedzka ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK4,59

4,69

4,76

won koreańskiKRW5,83
złoty polskiPLN6,44