Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2006.3.52

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 2006 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2006/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 stycznia 2006 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15. dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14. dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2006 r. do dnia 14 lutego 2006 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta krajuOkres spłatySymbol walutyStopa CIRR
1234
dolar amerykański ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

USD5,39

5,39

5,41

dolar australijskiAUD6,22
dolar kanadyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CAD4,84

4,92

4,95

dolar nowozelandzkiNZD6,75
euro ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

EUR3,90

4,07

4,19

forint węgierskiHUF7,91
frank szwajcarski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

CHF2,69

2,81

2,87

funt brytyjski ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

GBP5,23

5,24

5,23

jen japoński ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

JPY1,45

1,85

2,21

korona czeskaCZK4,11
korona duńska ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

DKK3,82

4,05

4,15

korona norweskaNOK4,49
korona szwedzka ≤ 5 lat

> 5 do 8,5 lat

> 8,5 lat

SEK3,92

4,16

4,26

won koreańskiKRW6,33
złoty polskiPLN6,06