Monitor Polski

M.P.2005.15.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2005 r.

KOMUNIKAT Nr 3/2005/(DOKE)
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 9 marca 2005 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 marca 2005 r. do dnia 14 kwietnia 2005 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
Waluta kraju Okres spłatySymbol walutyStopa CIRR
dolar amerykański ≤ 5 latUSD4,54
> 5 do 8,5 lat4,77
> 8,5 lat4,97
dolar australijskiAUD6,56
dolar kanadyjski ≤ 5 latCAD4,11
> 5 do 8,5 lat4,58
> 8,5 lat4,89
dolar nowozelandzkiNZD7,17
euro ≤ 5 latEUR3,68
> 5 do 8,5 lat4,03
> 8,5 lat4,29
forint węgierskiHUF8,45
frank szwajcarski ≤ 5 latCHF2,34
> 5 do 8,5 lat2,74
> 8,5 lat3,05
funt brytyjski ≤ 5 latGBP5,82
> 5 do 8,5 lat5,84
> 8,5 lat5,84
jen japoński ≤ 5 latJPY1,24
> 5 do 8,5 lat1,58
> 8,5 lat1,93
korona czeskaCZK3,63
korona duńska ≤ 5 latDKK3,72
> 5 do 8,5 lat4,09
> 8,5 lat4,38
korona norweskaNOK4,36
korona szwedzka ≤ 5 latSEK3,74
> 5 do 8,5 lat4,10
> 8,5 lat4,51
won koreańskiKRW5,47
złoty polskiPLN6,77