Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Monitor Polski

M.P.2002.1.31

Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 2002 r.

KOMUNIKAT Nr 1/2002/DOKE
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Wytycznych dla Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r.; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników ww. Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2002 r. do dnia 14 lutego 2002 r. dla niżej wymienionych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
waluta kraju/okres kredytowaniasymbol walutystopa CIRR
dolar amerykański≤ 5latUSD4,62
> 5 do 8,5 lat5,39
> 8,5 lat5,86
dolar australijskiAUD6,47
dolar kanadyjski≤ 5 latCAD4,83
> 5 do 8,5 lat5,67
> 8,5 lat6,11
dolar nowozelandzkiNZD7,32
euro≤ 5 latEUR4,91
> 5 do 8,5 lat5,32
> 8,5 lat5,61
forint węgierskiHUF9,13
frank szwajcarskiCHF4,09
funt brytyjski≤ 5 latGBP5,73
> 5 do 8,5 lat5,92
> 8,5 lat5,95
jen japońskiJPY1,65
korona czeskaCZK5,60
korona duńska≤ 5 latDKK5,44
> 5 do 8,5 lat5,78
> 8,5 lat5,96
korona norweskaNOK6,79
korona szwedzka≤ 5 latSEK5,45
> 5 do 8,5 lat5,90
> 8,5 lat6,09
won koreańskiKRW7,95