Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2020.72

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 102,3 (wzrost cen o 2,3%).