Monitor Polski

M.P.2020.78

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2020 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752 i 2020) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2019 r. w stosunku do 2018 r. wyniósł 98,6 (spadek cen o 1,4%).