Monitor Polski

M.P.2019.60

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).