Monitor Polski

M.P.2018.116

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 stycznia 2018 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3g ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386) ogłasza się, że średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%).