Monitor Polski

M.P.1998.41.576

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1998 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 12 listopada 1998 r.
w sprawie średnich należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Na podstawie art. 45c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787) ogłasza się średnie należnych podstawowych dochodów podatkowych gmin za 1998 r., w przeliczeniu na 1 mieszkańca, dla następujących kategorii gmin: 1
Kategoria gminyŚrednia należnych dochodów podatkowych gmin za 1998 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca w zł
I (gminy do 5 tys. mieszkańców)368,96
II (gminy powyżej 5 tys. do 10 tys. mieszkańców)343,02
III (gminy powyżej 10 tys. do 50 tys. mieszkańców)453,05
IV (gminy powyżej 50 tys. do 300 tys. mieszkańców)541,19
V (gminy powyżej 300 tys. mieszkańców)678,31
1 Tabela zmieniona przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1998 r. o sprostowaniu błędów (M.P.98.43.617).