Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów oraz średnia ważona detaliczna cena sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019.

Monitor Polski

M.P.2018.1224

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lutego 2019 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019

Na podstawie art. 99d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) ogłasza się średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży tytoniu do palenia na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz stawki akcyzy dla wyrobów nowatorskich na rok 2019, która wynosi w przypadku:

1) 2  papierosów - 701,98 zł w przeliczeniu na 1000 sztuk;

2) tytoniu do palenia - 475,10 zł w przeliczeniu na kilogram.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Pkt 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 5 lutego 2019 r. (M.P.2019.205) zmieniającego nin. obwieszczenie z dniem 20 lutego 2019 r.