Średnia krajowa cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.

Monitor Polski

M.P.1992.5.37

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lutego 1992 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 29 stycznia 1992 r.
w sprawie średniej krajowej ceny sprzedaży drewna tartacznego iglastego w II półroczu 1991 r.

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444) ogłasza się, iż średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego, uzyskana przez nadleśnictwa w II półroczu 1991 r., wynosiła 412.386 zł za 1 m3.