Średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.

Monitor Polski

M.P.2019.57

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2018 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2018 r. wyniosła 76,96 zł za 1 dt.