Monitor Polski

M.P.2008.8.102

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2007 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) ogłasza się, iż według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2007 r. wyniosła 74,04 zł za 1 dt.