Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. - M.P.2022.703 - OpenLEX

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.

Monitor Polski

M.P.2022.703

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 lipca 2022 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 19 lipca 2022 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 514, 1270 i 1370) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2022 r. wyniosła 153,67 zł za 1 dt.