Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. - M.P.2019.700 - OpenLEX

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

Monitor Polski

M.P.2019.700

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

Na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) ogłasza się, że według wstępnych danych średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2019 r. wyniosła 81,20 zł za 1 dt.