Sprzedaż gruntu państwowego przy stacji kolejowej w Sarnach.

Monitor Polski

M.P.1938.16.

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 stycznia 1938 r.