Monitor Polski

M.P.1959.55.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 1959 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 21 maja 1959 r.
w sprawie sprostowania trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami.

Na wniosek Centralnego Związku Spółdzielczego prostuje się brzmienie trzeciego wykazu spółdzielni mieszkaniowych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączone są spod publicznej gospodarki lokalami, ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 36, poz. 166 w ten sposób, że skreśla się poz. 6 dotyczącą Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej "Wspólna Ostoja".