Monitor Polski

M.P.1969.37.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 1969 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 17 lipca 1969 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów prostuje się w normach oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 października 1968 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku na zdrowiu dla celów wypłaty jednorazowych odszkodowań oraz świadczeń wyrównawczych pracownikom poszkodowanym wskutek wypadków przy pracy (Monitor Polski Nr 49, poz. 343), następujący błąd:
W poz. 140 lit. a) zamiast "2–5" powinno być "2,5".